Gündem

Güvenlik analisti Gürcan: 2018 tarihli kararnameye göre Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdığı gibi; Lozan'ı, Montrö'yü bile feshedebilir

20 Mart 2021 13:22

DEVA Partisi kurucu üyesi ve güvenlik analisti Metin Gürcan, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin cumhurbaşkanı kararnamesi ile çıkarılmasının ardından Temmuz 2018 tarihli "Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesi"ne dikkat çekti. 

Kararnamenin 3. maddesi şöyle: 

"Milletlerarası andlaşmaların onaylanması, bunların feshini ihbar etmemek suretiyle yürürlük süresini uzatma, Türkiye Cumhuriyetini bağlayan bir milletlerarası andlaşmanın belli hükümlerinin yürürlüğe konulması için gerekli bildirileri yapma, milletlerarası andlaşmaların uygulama alanının değiştiğini tespit etme, bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme, Cumhurbaşkanı kararı ile olur"

Gürcan bu maddeyle ilgili değerlendirmesinde, "Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesini kaldırdığı gibi; Lozan'ı, Montrö'yü bile feshedebilir, NATO'dan çıkabilir, Tüm diğer uluslararası anlaşmaları tamamen veya kısmen kaldırabilir(miş) " yazdı