Gündem

Gülen'den Der Spiegel'e: Yapılan en hafif ifadesi ile insafsızlıktır

Fethullah Gülen, Almanya'da yayınlanan Der Spiegel'de "En tehlikeli İslami hareket" şeklinde çıkan haber üzerine avukatı aracılığıyla açıklama yaptı

11 Ağustos 2012 15:15

Fethullah Gülen'in avukatının yaptığı açıklamada "Herkesi kendi fikrinde ve konumunda kabul eden, insanların düşüncelerine saygı duymak ve bu temellerde toplumun bütün kesimleri arasında diyaloğu ve hoşgörüyü teşvik etmek için adeta canhıraş feryat eden müvekkili suçlu ve illegal yapı içerisinde göstermek en hafif ifadesi ile insafsızlıktır" denildi.

İşte Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak aracılığıyla yaptığı o açıklama...

İnternet sitesinde yer alan ‘Der Spiegel’den Gülen’e cemaatine ağır eleştiri’ başlıklı yazı ve yazıyla ilgili yapılan yorumlarda, Almanya da yayınlanan bir yazıya atfen yer verilen ifadelerle müvekkili illegal bir yapılanma içerisinde göstermek suretiyle, müvekkil ve müvekkilin şahsında müvekkili seven insanların kişilik haklarına saldırılmıştır.

Öncelikle, aynen yayımlanan yazılar, üçüncü kişilerin kişilik haklarına yönelik açık ve ağır bir saldırı niteliğindeki söz ve ifadeleri içeriyor ise, böyle bir yazının yayımlanması, yazı sahibinin eylemine katılma (iştirak) niteliğinde görülür ve hukuk düzenince tasvip edilemez. Böyle bir durumda, yayımı yapanın, salt başkasınca yazılmış bir yazıyı haber konusu yaptığını savunarak, sorumluluktan kurtulamayacaktır.

Habere kaynak olarak gösterilen ve Almanya da yayınlanan Der Spiegel Dergisinde müvekkilin şahsı hedef alınarak yapılan haberin içeriği doğru olmadığı gibi habere kaynaklık yaptığı belirtilen kişinin anlattığı olaylarda gerçeği yansıtmamaktadır. Yazının içeriğinde de belirtildiği gibi 140 ülkede okulları olan bir hareketle ilgili olarak bir kaç kişinin söylediklerinin doğruluğu dahi test edilmeden anlattıkları ile yorum yapılması ve hareketle ilgili hüküm kurulması insaf sahibi hiç bir kimse tarafından kabul edilemez.

Yazıda yer alan, mantık silsilesine uymayan, kimi söylemler itibariyle komik, tutarsız ve mesnetsiz iddialarla büyük bir camiayı suçlamak hukuk sistemlerince kabul edilmeyeceği gibi vicdanı olan insanlar tarafından da kabul edilmeyecektir.

Herkesi kendi fikrinde ve konumunda kabul eden, insanların düşüncelerine saygı duymak ve bu temellerde toplumun bütün kesimleri arasında diyaloğu ve hoşgörüyü teşvik etmek için adeta canhıraş feryat eden müvekkili suçlu ve illegal yapı içerisinde göstermek en hafif ifadesi ile insafsızlıktır.

70 yaşını aşmış ve 55 yıldır halkın içinde olan, 65’in üzerinde yayınlanmış kitabı, yüzlerce makalesi, şiirleri, bini aşan vaaz ve yine çok sayıda konferansları bulunan, bütün bunlara karşılık, haksız ve mesnetsiz suçlamalarda bulunulması insaf, mantık, vicdan ve hukuk anlayışıyla izah edilemez bir davranıştır.

Devletimize, ülkemize ve bütün insanların hizmetine koşmayı en büyük bir şeref telâkki ettiğini her fırsatta dile getiren müvekkilin samimiyetini 100’ün üzerinde ülkede devlet temsilcileri, yöneticiler ve halk tasdik etmesine rağmen bir kısım art niyetli insanlar tarafından iftira atılması tam bir hukuksuzluktur.

Bireylerin ifade özgürlüğü olduğu muhakkak, ancak bu özgürlüğün yanı sıra, ifade edilen olayların doğruluğunu araştırma ödevinin olduğu da tartışmasız bir gerçektir. Bir haberi/yazıyı/yorumu yayınlamadan önce yayınlayanlardan beklenen özeni gösterip o haberin/yazının/yorumun ne ölçüde doğru olduğunu araştırıp soruşturduktan sonra o haberi/yazıyı/yorumu yayınlaması gerekir. Hatta yayımlanacak haber/yazı/yorum, üçüncü kişilere ağır bir zarar verebilecek ise doğruluğunu denetlemesi ödevi daha sert ölçülere bağlanacaktır. Oysa sizin tarafınızdan hazırlanan yazı içeriğinde gerçek dışı iddia ve isnatlarla müvekkil haksız olarak suçlanmıştır.

İnternet sitesinde yer alan yazı ile müvekkile hukuka aykırı isnatlarda bulunmak suretiyle kişilik haklarına saldırı yapıldığı için tüm sorumlularla birlikte cezai ve hukuki başvuruların yapılacağını bildiririz. Ayrıca, Müvekkilin isminin yer aldığı yazının sitenizde yayınlanması suretiyle suç işlendiğinden/suça ortak olunduğundan, 5651 sayılı ‘internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun’un 9. maddesi gereğince; müvekkilin kişilik haklarının ihlali ile birlikte müvekkilin şahsında kendisini seven insanların aşağılanması nedeniyle söz konusu yazının ve yazıyla ilgili yapılan yorumların derhal yayından çıkartılmasını aksi takdirde hem cezai anlamda suç duyurusunda bulunulacak hem de hukuki anlamda dava açılacaktır.

İnsanlığa hizmet etmekten başka bir düşüncesi olmayan müvekkile iftira atmak suretiyle yıpratmaya çalışanların amacının ne olduğunun takdirini de kamuoyuna bırakıyoruz. Saygılarımla.

Fethullah Gülen
Vekili Av. Nurullah Albayrak

İlgili Haberler