Politika

Gül: Yargı reformu gözardı edilmemeli

Cumhurbaşkanı Gül, yeni adli yıl nedeniyle yayımladığı mesajında çağdaş standartlar getirecek bir yargı reformuna ihtiyacın gözardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

08 Eylül 2008 03:00

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 2008-2009 Adli Yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gül mesajına, Atatürk'ün önderliğinde kurulan, hedefini çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma ve onu geçme olarak belirleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirterek başladı.

Herkesi kapsayan hukuk kuralları

Vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini koruyan, hukukun evrensel ilkelerini üstün tutan ve demokrasinin teminatı olan hukuk devleti ilkesinin, çağdaş devletin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Gül, gerçek manada bir hukuk devletinden söz edilebilmesi için, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının, hukukun evrensel kurallarına saygı gösterilmesinin ve adaletli bir düzenin gerçekleştirilmesinin zorunluluk olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Ayırım yapılmaksızın ve üstünlük gözetilmeksizin herkesi kapsayan hukuk kuralları, adaletin sağlanmasının en önemli aracıdır.
Bununla birlikte, yargı bağımsızlığını güçlendirecek, adaletin zamanında tecelli etmesini sağlayacak, yurttaşların güven duygusunu pekiştirecek, mahkemelerin iş yükünü azaltacak ve çağdaş standartlar getirecek bir yargı reformuna ihtiyaç olduğu gözardı edilmemelidir.

Bu amaçla yürütülen çalışmalar, hukuk devleti anlayışının ülkemizde tam manasıyla hakim kılınmasını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk alanında en üst seviyeye taşınmasını sağlayacaktır.

Hukuk sistemimizin değişen dünya şartları da dikkate alınarak geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi, Türkiye'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Türk yargısının kurumları ve ülkenin her köşesinde fedakarca görev yapan hakim, savcı, avukat ve diğer yargı çalışanlarıyla bu süreçteki katkılarını devam ettireceğine inanmaktayım. 2008-2009 Adli Yılında, adaletin tevzii için gecesini gündüzüne katan yargı çalışanlarına başarılar diliyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum."