Ekonomi

(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Endüstri 4.0 gıda sanayimiz için fırsat penceresidir (2)

Gül KABA-Hasan DÖNMEZ-Tolga YANIK/KONYA,(DHA) - Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi'nde konuşan , Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr

10 Mayıs 2018 19:07

Gül KABA-Hasan DÖNMEZ-Tolga YANIK/KONYA,(DHA) - Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi\'nde konuşan , Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye\'yi yüksek teknolojinin şampiyonlar ligine çıkaracaklarına dikkat çekerek, gıda sektörünün büyüklüğü yanında Ar-Ge merkezlerinin yeterli olmadığını söyledi. Bakan Özlü, \"Endüstri 4.0 gıda sanayimiz için fırsat penceresidir. Geleceğin tarlaları teknolojinin de sorumluluğunda olacak. Gıda sektöründe verimliliği artırmak için teknolojiden yararlanmalıyız \" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu(TGDF) Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi düzenledi. Konya\'da düzenlenen programa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, TGDF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rint Akyüz, TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. \"TÜRKİYE\'Yİ YÜKSEK TEKNOLOJİNİN ŞAMPİYONLAR LİGİNE ÇIKARACAĞIZ\" Zirvenin açılış konuşmasını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye\'yi yüksek teknolojinin şampiyonlar ligine çıkaracaklarını söyledi.Bakan Dr. Özlü, \"Yüksek Teknolojiye Geçiş Programımız kapsamında, 5 Odak sektör belirledik. Bunlar; kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayi, elektronik ve yarı iletkenler sanayi, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları sanayi sektörleridir. Odak sektörler programımızın temel amacı; sanayimizin katma değerini iki katına çıkarmak ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payını artırmaktır. Bu sektörlere vereceğimiz desteklerle ve teşviklerle; ülkemizi, yüksek teknolojinin şampiyonlar ligine çıkaracağız. Çünkü, bugünün ve geleceğin dünyasında, en büyük yarış, en büyük mücadele; teknoloji yarışı ve teknoloji mücadelesidir. Özellikle Endüstri 4.0 sürecinde; bütün sektörler, bilimden ve teknolojiden güç almak, Ar-Ge ve inovasyonla büyümek durumundadırlar. Endüstri 4.0 süreci; Gıda sanayimiz için çok büyük bir fırsat penceresidir. 4\'üncü Sanayi Devrimi\'nin yansımaları, bütün sektörlerde olduğu gibi, Gıda sanayinde de kendini iyice hissettirmeye başlamıştır. Endüstri 4.0 süreci; Gıda sanayimiz için çok büyük bir fırsat penceresidir\" dedi. \"TÜRKİYE GIDA SEKTÖRÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜ YANINDA, 36 AR-GE MERKEZİ YETERLİ DEĞİL\" Sektörümüz tarımla ve perakende ile olan bağlantıları nedeniyle; hammadde, nakliyat ve pazarlama; ileri teknolojiye dayanmak durumundadır\" diyen Bakan Özlü şunları söyledi: \"Bunun için robotik sistemler, sensör teknolojileri, lazer teknolojiler gibi bir dizi platform; gıda sanayimizin geleceği açısından, anahtar işlevi görmektedir. Bu nedenle; Gıda sektörümüzde yer alan bütün firmalarımızın, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına büyük önem vermeleri gerekiyor. Hâlihazırda, 42 milyon dolar Ar-Ge harcaması bulunan gıda sanayi sektörümüz, 36 adet Ar-Ge merkezine sahiptir. Türkiye Gıda Sektörünün büyüklüğü yanında, 36 Ar-Ge merkezi, yeterli değildir. 47 bin işletmenin, 500 bine yakın istihdamın, 52 milyar dolar cironun, 12 milyar dolar ihracatın kaynağı olan Gıda Sanayimizin; daha fazla Ar-Ge yatırımına, daha fazla Ar-Ge merkezine odaklanması şarttır.\" \"BÜTÜN FİRMALARI, AYRIM YAPMADAN DESTEKLİYORUZ\" Bakanlık olarak, Ar-Ge Merkezi açmak isteyen bütün firmaları, ayrım yapmadan desteklediklerini belirten Dr. Özlü, \" Ar-Ge merkezleri için gerekli asgari personel sayısını 30’dan 15’e indirerek, nitelikli projelerin küçük ölçekte de oluşmasına imkân sağladık. Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesinden elde edilen kazançların, yüzde 50’sini gelir ve kurumlar vergisinden istisna ettik. Üniversite öğretim elemanlarının, Ar-Ge projelerinden elde ettikleri gelirlerin, yüzde 85’ini hiçbir kesintiye tabi olmaksızın alabilmesini mümkün kıldık. Öğretim elemanlarının, Ar-Ge merkezlerinde, sürekli ya da kısmi süreli çalışmasına olanak sağladık\" ifadelerini kullandı. \"GIDAYA YÖNELİK ÜRETECEĞİMİZ STRATEJİLER, MUTLAKA TEKNOLOJİYE DAYANMALIDIR\" Gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan iyi tarım uygulamalarının, ülkemiz genelinde yaygınlaştırılmasının, gıda sanayi sektörüne düzenli ve ucuz hammadde temini açısından, faydalı olacağı düşünüyoruz\" diyen Dr. Özlü şöyle konuştu: \" Ancak ölçek üretimi, düzenli tarımsal girdi temini ve bazı kritik hammaddelerde; dışa bağımlılık söz konusudur. Gıda sanayimizin, bu eşiği atlaması ve üretimde yüksek teknolojiyi kullanarak daha verimli üretime geçmesi gerekmektedir. Gıda sanayinde üretim kadar, ürettiklerimizi tüketiciye etkin bir şekilde ulaştırmak da büyük önem taşımaktadır. Gıda Sanayi zincirinde, üretimden tüketime değer zincirindeki kayıpları azaltmak için; ambalajlama, taşıma, depolama ve tüketime sunma aşamalarında verimliliğimizi arttırmalıyız. Bu alanlarda, teknolojinin sunduğu fırsatları kullanmalıyız. Gıda Sanayimiz; ülkemizin stratejik sektörlerinden biridir. Gıda demek, hayat demektir. İnsan hayatıyla doğrudan ilgili, böylesine önemli bir sektörü, ancak stratejik bir bakış açısıyla geleceğe taşıyabiliriz.Gıdaya yönelik üreteceğimiz stratejiler, mutlaka teknolojiye dayanmalıdır.Çünkü geleceğin tarlaları, çayırları, seraları; sadece tarım ve gıda sektörünün sorumluluğunda olmayacak.\" \"GELECEĞİN TARLALARI; TEKNOLOJİNİN DE SORUMLULUĞUNDA OLACAK\" Geleceğin tarlalarının teknolojinin de sorumluluğunda olacağını vurgulayan Dr. Özlü, \"Bu nedenle; tarladan sofraya kadar teknoloji gerçeğine, şimdiden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tarımdaki nüfusun azaldığı, tarım alanlarının daraldığı bir dünyada ve Türkiye’de; tarımsal üretimi sıçratacak yegâne araç teknolojidir. Türk tarımı ve gıda sektörümüz; daha fazla teknolojiyle sıçrama yapabilir. Gıda sanayimiz bu yönüyle, net ihracatçı sektör konumundadır\" diye konuştu. \"GIDA ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI HER GEÇEN GÜN ÖN PLANA ÇIKIYOR\" TGDF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rint Akyüz ise, \"21’inci yüzyılın üç stratejik alanından birisi olan gıda üretimi, sanayide teknoloji kullanımının her geçen gün arttığı bir alan olarak öne çıkmaktadır. Sağlıklı beslenme talebindeki artışa paralel olarak, bundan iki yıl önce adı bile anılmayan \'Gıda Savunması\' gibi yeni konu başlıkları da, bu anlamda sektördeki gelişmelere yön vermektedir. TGDF, bir yandan artan nüfusu beslemek için gıda üretiminin artırılması gerçeği, diğer yandan iklim değişikliğinin tarım ve gıda üretimi üzerindeki yıkıcı etkilerini de göz önünde tutarak, gıda üretiminde sürdürülebilirliği uzunca bir süredir öncelikli gündem maddesi yapmıştır\" dedi. \"REKABET, ÜRETİMDE TEKNOLOJİ KULLUNMAKTAN GEÇİYOR\" Ülke olarak gıda üretiminde kendimize yeterliliğimizi korumak ve dış dünya ile rekabet edebilmek, üretimde teknolojiyi kullanarak, katma değerli üretimden geçmektedir\" diyen Akyüz, şöyle konuştu: \"Bu bilinçle, çok önemli bir başlık olarak gıda sanayinde teknoloji kullanımını da öncelikli gündem maddesi olarak belirleyen TGDF’nin de desteğiyle, daha 2011 yılında, sektörde teknoloji kullanımının önemini vurgulamak için Ulusal Gıda Teknoloji Platformu hayata geçirilmiştir. Çalışmalarımız meyvesini vermiş, Türkiye Gıda Sektörü; Ar-Ge, inovasyon ve teknolojiye yapılan yatırımlar sayesinde kendi insanımızın beslenmesine yetecek üretimi gerçekleştirdiği gibi, yıllardır dış ticarette fazla veren sektörlerden birisi olmayı da başarmıştır. Bugün sektörümüz, her yıl ortalama 5-6 milyar dolar dış ticaret fazlası vermektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir