Politika

GÖNÜL: KARARIN NETİCELERİ ARAŞTIRILIYOR İZMİR (A.A)

28 Temmuz 2010 20:52

-GÖNÜL: KARARIN NETİCELERİ ARAŞTIRILIYOR  İZMİR (A.A) - 28.07.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bazı subaylar hakkında yakalama kararı verilmesinin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına etkisi hakkında hukukçuların araştırmalarını sürdürdüğünü belirterek, ''Yakalama kararının bir gıyabi tevkif olmadığı TBMM müzakereleri sırasında ileri sürülmüştü ancak yakalama kararının neticelerinin ne olacağı hususu araştırılmaktadır. Bunun nasıl yorumlanacağını hukukçu arkadaşlar resmi raporlarıyla ortaya koyacaklardır'' dedi. İzmir programı kapsamında Anadolu Birliği Derneğini ziyaret eden Bakan Gönül, gazetecilerin sorularını yanıtladı. YAŞ toplantısına bazı yargı kararlarının etki edip etmeyeceği konusundaki soruyu cevaplandıran Gönül, şura toplantılarının nasıl düzenleneceğinin ilgili kanun ve iç tüzükle belirlendiğini ancak 1 Ağustostaki toplantıda ''önceki toplantılarda bu ölçüde öne çıkmayan bir hususun ön plana çıktığını'' belirtti. Bakan Gönül, şöyle devam etti:  ''Bu, bizim dışımızda cereyan eden yargı kararlarının toplantıya tesir edip etmeyeceği keyfiyetidir. Bunu da 926 sayılı kanunun 65. maddesi düzenlemiştir. 65. maddeye giren hususlar varsa etki edecektir yoksa etmeyecektir. Bu tamamen bizim dışımızdaki bir olaydır. Bu etki edip etmemeyle yargı kararlarını değil doğrudan doğruya askeri şuranın kararlarını kastediyorum. Askeri şuranın yargı kararlarıyla herhangi bir alakası yoktur. 65. madde üzerinde hukukçularımız çalışmalarına devam ediyorlar. Onların ulaşacağı sonuca göre sayın Başbakanımız başkanlığında toplanan askeri şura çalışmalarını yürütecektir.'' Bir gazetecinin, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının kararları ilgili subaylara iletmeyerek süreci geciktirdiği yönündeki iddiaları sorması üzerine Bakan Gönül, ''Bu iddialar bizim dışımızdaki iddialar, herhangi bir şey söylememiz mümkün değil'' dedi. Bakan Gönül, tereddütün 65. maddenin eski ceza hukuku düzenine göre tanzim edilmesinden kaynaklandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Burada yakalama kararı öngörülmemiştir. Çünkü öyle bir müessese o zaman yoktu. Hukukçularımızın da üzerinde çalıştığı, çözmeye çalıştığı husus budur. 65. maddede 4 unsur, eğer bir askeri şuraya gelecek personelin hukukuna tesir ediyorsa dikkate alınacağını öngörüyor. Bu 4 husustan biri tevkif keyfiyetidir. 65. madde yakalama kararını öngörmemiş, bunun için yoruma ihtiyaç var.'' Bakan Gönül, bir gazetecinin, ''İlgili bakanlıkların, bu tür muvazzaf askerleri görevden alabileceği'' yönünde hükmün bulunduğuna ilişkin yorumların yapıldığını belirterek, bu konuda bir tasarruflarının olup olmayacağını sorması üzerine şöyle konuştu:  ''Bu konuştuğumuz konuyla alakalı değil. Görevden alınmanın şartları teşekkül ettiği zaman ve lüzum görülürse alınır. Bu şartların da neler olduğu 65. maddede ayrı ayrı yazılmıştır. Görevden alınma tahakkuk ederse o zaman bizim söylediğimiz konuyla ilişki kurulur. Bugün herhangi bir şekilde önümüze gelmiş görevden almayla ilgili talep yoktur. Talep yakalamayla ilgilidir. Görevden almanın şartları teşekkül ettiği zaman ve uygun görüldüğü zaman alınır o başka bir şey. Bir kere o şartların tahakkuk etmesi gerekiyor, ondan sonra da takdiren alınır. Şimdi konumuz o değil.'' Bakan Gönül, basın mensuplarının diğer sorularını ise ''Her şeyi birden konuşmayalım'' diyerek yanıtsız bıraktı.