Ekonomi

Goldaş gözaltına alındı

Aleyhinde birçok dava açılan Goldaş Kuyumculuk Gözaltı Pazarı'na alındı

08 Şubat 2013 13:23

Hakkında bir çok dava açılan Goldaş Kuyumculuk Gözaltı Pazarı'na alındı.

Borsa Yönetim Kurulu, aleyhine iflas davası da dahil çok sayıda dava açılması ve söz konusu davaların şirketin üretim ve satış faaliyetlerini olumsuz etkilemesi nedeniyle, Ulusal Pazar’da işlem gören Goldaş Kuyumculuk’u Gözaltı Pazarı’na aldı.

İMKB tarafından yapılan açıklamada, şirketin iflasın ertelenmesi için mahkemeye başvurmuş olmasının, borçlarını ödemekte güçlük yaşamasının ve finansman yapısının sağlıklı olmamasının da Gözaltı’na alınmasında etkili olduğu belirtildi.

Borsa Yönetim Kurulu ayrıca, şirketin yakından izlenmesi için, Ocak 2013 döneminden başlamak üzere, izleyen ayın sonuna kadar şirket aleyhine devam eden davalar (tarih, tutar, taraf, gelinen son aşama belirtilerek), şirket tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasında gelinen aşama bilgilerinin KAP’ta ilan edilmesinin şirketten istenmesine karar verdi.