Sağlık

Gıdalar ultrasonla kurutulacak

Gıdaların kurutulmasında geleceğin teknolojisini yaratacak projenin koordinatörlüğü Türk şirketi Gökser Makine'ye verildi.

06 Nisan 2009 03:00

Gıdaların kurutulmasında geleceğin teknolojisini yaratacak ve İspanya, Almanya, İsveç, İngiltere ve Türkiye'den 8 kuruluşun katıldığı projenin koordinatörlüğü de Türk şirketi Gökser Makine'ye verildi.

Projeyle, mevcut teknolojilerin ötesinde bir anlayışla geliştirilecek ''ultrason'' yöntemi, gıdaların kurutulması sırasında zaman ve enerjiden büyük oranda tasarruf edilmesini sağlayacak.

''Ultraveg'' projesinin koordinatörü Hilal Ünal, projenin 7. Çerçeve Programı içindeki KOBİ'ler yararına araştırmalar kapsamında desteklendiğini bildirdi.

Projenin en büyük özelliğinin kurutma esnasında zaman ve enerjiden tasarruf etmek olduğunu anlatan Ünal, ''Bunun yanı sıra gıdaları kurutarak saklamak, artık daha etkin bir hale gelecek. Böyle yeni teknolojilerle gıda kurutma, gıdanın içindeki besin değerlerinin kaybetmeden sağlığa daha yararlı bir şekilde teşvik edilecek'' dedi.

Ünal, meyvelerin daha az maliyetle, daha etkin ve kaliteli bir şekilde kurutulmasını konu alan araştırma-geliştirme projesinde meyve ve sebzelerin daha az maliyetle, hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde kurutulması için daha yüksek güçte bir ultrason sistemi geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Mevcut yöntemler

Kurutmanın, gıdaların saklanmasında en eski, basit ve etkin yöntemlerden biri olduğunu vurgulayan Ünal, kurutma yöntemiyle gıdalardaki çözülebilir maddelerin yoğunlaştırılarak konsantrasyon, bakteri, maya ve küflerin büyümesinin engellendiğini anlattı.

Ticari kurutmadaki en modern yöntemin vakum altında yapılan ''hızlandırılmış dondurarak kurutma (AFD)'' olarak bilindiğini dile getiren Ünal, bu yöntemde gıdanın dondurulduğunu, daha sonra buzun buharlaştırılması için ısının arttırıldığını ve buharın da gıdayı kuruttuğunu ifade etti.

'Etkin yöntem ultrason'

Dondurularak kurutulan gıdanın en büyük dezavantajlarından birinin maliyet olduğunu vurgulayan Ünal, ön araştırmaların geçirgen maddelerin dehidrasyonunda yüksek güçlü ultrason (HPU; High Powered Ultrasound) uygulamasının gıda gibi ısıya duyarlı maddelere işlem yapılması gerektiğinde çok etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

HPU'nun güvenli, çevreye dost, verimli, ekonomik ve güçlü bir teknoloji olduğunu söyleyen Ünal, Gökser Makine şirketinin proje kapsamında HPU'ya dayanan ön işleme yöntemlerini geliştireceğini dile getirdi.

Ünal, ''Çalışmamızda hiç kullanılmayan ultrason teknolojisi kullanılacak. Araştırmalar sonucu ortaya çıkacak olan prototip, mevcut gıda kurutma tesislerine monte edilebilecek ve kurutma işlemi daha kısa zamanda, daha az enerjiyle ve dolayısıyla daha az maliyetle gerçekleştirilebilecek'' dedi.

Projeye TÜBİTAK AB ÇP Koordinasyon Ofisi'nin büyük katkılar verdiğini ifade eden Ünal, projeye sağlanacak destek miktarının yaklaşık 3,5 milyon lira dolayında olduğunu ve yaklaşık 1,5 yıl içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

(AA)