Gündem

Genel Kurul'da tartışma yaratan 'zeytinlik' görüşmeleri başladı

AKP, tasarıda yalnız kaldı

07 Haziran 2017 01:06

TBMM Genel Kurulu’nda zeytinlik sahaların madencilik sektörü ile sanayiye açılabileceği tartışmalarına neden olan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” görüşmeleri CHP ve HDP’nin Anayasa ve iç tüzük hükümlerine aykırılık hatırlatmaları itirazıyla başladı.

CHP ve HDP sözcüleri zeytinlik alanlara ilişkin maddelerin geri çekilmesini isterken, grubu adına söz alan MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, AKP iktidarları döneminde 6 kez gelen zeytincilik düzenlemesinin 7. kez yine geldiğine dikkat çekti. MHP'li Tanrıkulu, komisyonda çıkarılan 2. maddeyi delmeye yönelik başka girişimleri gündeme getirdi. 

Tanrıkulu'nun konuşması sonrası oturum kapandı.

Tanrıkulu’nun, Genel Kurul tutanaklarına yansıyan konuşmasının bazı bölümleri şöyle:

MHP GRUBU ADINA AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Üretimi artıracağı iddiasında olan tasarı, bu hâliyle zeytinlikleri, meraları, kıyıları riske açacak ve üretim dostu olmayan düzenlemeler içermekte. Oysa bu tasarıda şu yapılabilirdi değerli milletvekilleri: Sağlam bir sanayi politikasından başlayan, sanayi altyapısının hazırlanması ve üretici dostu hâline getirilmesiyle devam eden, nihai olarak da üretim süreçlerinin planlanması ve desteklenmesini içeren gerçek anlamda bir yol haritası bulabilirdik ancak maalesef böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz.

Şimdi, geliyorum en önemli konuya: AKP iktidarları döneminde 6 kez geldi bu zeytincilik meselesi, benim de seçim bölgem ve memleketimde aynı şekilde sıkıntılarla karşılaştığımız konu. Hani, hep söyleniyor ya "Memleketten arayanlar oluyor mu?" Arıyorlar, çokça da arıyorlar açıkçası. Yedinci kez gene geldi. Komisyonda, görüşmeler sonucunda 2 madde değişti ama en önemli madde -ilave üstüne ilave yapıldı- biraz daha değişti ve sonuçta işte burada 2'nci madde olarak karşımızda duruyor. Verdiğimiz bütün önergeler reddedildi.

Açıkçası, çok şaşırdığım bir başka konuyu daha burada sizinle paylaşacağım: Meclis Genel Kurulu başlamadan önceki saatlerde yine bir başka ilden gelen heyetler de bu 2'nci maddeyi delmek için başka girişimlerde daha bulunuyor. Bilmiyorum, iktidar partisinde önergeler var mı? Açıkçası sürpriz de olmuyor.

77 madde gelen bu tasarı ekleriyle, geçicileriyle 102 madde oldu Değerli Bakanım. Çok enteresan, orada da söyledim. Bu nasıl bir yasa yapma tekniğidir onu da anlamıyorum. Hükûmetten gelen bir tasarının bu kadar farklı bir şekilde delinip değiştirildiğini sizin hükûmetleriniz zamanında görüyoruz. Bundan önce, bu kadar değişiklik olmazdı. Sayın Başkan işi mutfağa çevirdi. O zaman, ona da söyledim: Hep kendimiz pişirip kendiniz yiyorsunuz. Başkanım da burada yok, kırmış herhâlde.

Değerli arkadaşlar, gelelim bu düzenlemenin ne sakıncası olduğuna: Dikkatli bir şekilde bakarsak, 750 bin aile bu işten mahsul olarak etkilenecek. Bizim ekili tarım alanlarımızın yüzde 3,5'ini meydana getiriyor bu zeytin meselesi. Burada ilginç olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bu yetki veriliyo, bir koruma kurulu oluşturuluyor. Arkadaşlarımızla yine Komisyonda yaptığımız temaslarda koruma kurulunun yapısını biraz daha esnetelim, değiştirelim diye uğraştık ancak bu kadar esnedi, 2 tane daha kuruluş koyduk, ilk hâliyle 9 tane diye geldi, şimdi 11'e çıktı.

Değerli arkadaşlar, burada aynı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının daha önce ÇED sürecinde yaptığı süreci yaşayacağız. O ne yaptı? Ciddi sorunlara yol açan bir uygulama yaptı Bakanlık. ÇED'le ilgili uygulamaları valiliklere bıraktı. Şimdi, Sayın Bakanım, siz de aynı şekilde bunların valiliklere bırakılması noktasında bir uygulama yapıyorsunuz. İnanın, Türkiye'nin başına çok ciddi problemler çıkaracak bir uygulamayla karşı karşıyayız.

 Değerli arkadaşlar, mera alanlarıyla ilgili ciddi bir problem var. Türkiye'de mera alanları küçüldü ve birtakım düzenlemeler beklenirken bu tasarıda da maalesef, mera alanları küçülerek karşımıza getirildi.

Bir diğer konu kıyı alanlarıyla ilgili düzenleme değerli arkadaşlarım. Tasarının ilk hâlinde tüm kıyı şeridi kapsanırken gene Komisyondaki itirazlar sonucunda Trabzon iliyle ilgili bir sınırlama oldu. Şimdi merak ediyorum, Karadeniz'e kıyısı olan diğer illerin değerli milletvekilleri, temsilcileri bir beklenti içerisinde olmayacak mı acaba? 

Muhalefet şerhleri

CHP ve HDP tasarı için şerh koydu.

HDP'nin koyduğu şerhe ulaşmak için tıklayınız.

CHP'nin koyduğu şerhe ulaşmak için tıklayınız.