Gündem

Genco Erkal’ın beraatine karar veren mahkemeden çarpıcı gerekçeli karar: Sahte diploma iddiası ya da çobanlık sıfatı hakaret değil

"Bu haliyle istinaf mahkemesi kararları da göz önüne alındığında diploma sahteliğine ilişkin söylemlerin tek başına somut bir fiil veya olgu isnadı veya sövme niteliği taşımadığı, hakaret teşkil etmeyeceği anlaşılmıştır"

27 Nisan 2022 21:30

T24 Ankara

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanatçı Genco Erkal’ın, sosyal medya mesajlarıyla Cumhurbaşkanı’na zincirleme hakaret suçundan yargılandığı davada verdiği beraat kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Cumhurbaşkanı’nın diplomasının sahte olduğuna yönelik iddialarla ilgili paylaşımların daha önce bölge adliye mahkemeleri tarafından suç olarak nitelendirilmediği belirtilerek, “bu haliyle istinaf mahkemesi kararları da göz önüne alındığında diploma sahteliğine ilişkin söylemlerin tek başına somut bir fiil veya olgu isnadı veya sövme niteliği taşımadığı, hakaret teşkil etmeyeceği anlaşılmıştır” denildi. Kararda, Erkal’ın, “Başkanlık sistemi yetmez, Türk usulü çobanlık sistemi olsun" paylaşımı için de “Paylaşımda, yönetim sisteminin eleştirildiği, doğrudan Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir söylemin bulunmadığı, çobanlık mesleğinin bir kişiye yöneltilmesinin başlı başına hakaret suçunu oluşturmayacağı” yorumu yapıldı.

Erkal hakkında hazırlanan iddianamede, sanatçının “Cumhurbaşkanı’na zincirleme hakaret” suçunu işlediği iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da “katılan” sıfatıyla yer aldığı iddianameyle açılan davaya ilişkin gerekçeli kararda Erkal’ın yaptığı savunma ve dava süreci özetlendi.

Savcı da beraat istedi

Gerekçeli kararda, savcılığın da Erkal’ın ülke genelinde tanınan bir tiyatrocu olduğu, ülkenin güncel politik sorunları ile ilgili medyada eleştirel paylaşımlarda bulunmasının da doğal bulunduğu yönünde görüş belirttiği kaydedildi. Kararda, savcının da Erkal’ın beraatini talep ettiğine dikkat çekildi.

“Rencide edici değil”

Erkal’ın beraatine karar veren mahkeme, gerekçeli kararında, sanatçının kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı’na zincirleme hakaret suçunu işlediğinin iddia edildiğini anımsatılarak, iddianameye konu twitter mesajları yorumlandı.

Erkal’ın, 16 Ağustos 2020’de paylaştığı mesajında, "Erdoğan, Ayder Yaylasında 2022'ye

kadar çalışmanın bitirilmesini hedefliyoruz. Eyvah, güzelim doğa harikası Ayder Yaylasını

bitirmeye karar vermiş, parmağının değdiği yeri beton edip kurutuyor" ifadelerini kullandığının anımsatıldığı kararda, şöyle denildi:

“Paylaşımda şeref, onur ve saygınlığını rencide edici nitelikte bir söylemin bulunmadığı, Ayder Yaylası’nda yapılan çalışmaların eleştirildiği ve bu çalışmaların doğaya zarar vereceğinden bahsedildiği anlaşılmıştır.”

“Diploma mesajı” hakaret değil

Kararda, Erkal’ın, 7 Haziran 2016 tarihli paylaşımında da "Alemin çocuk doğurup doğurmayacağına karışacağına diplomayı ortaya bir koy bakalım, arkadaşın rektörden de olsa sahte de olsa görelim şunu" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Kararda, söz konusu mesajla, Cumhurbaşkanının çocuk sayısına yönelik tavsiyelerinin eleştirildiği, bu söylemin Cumhurbaşkanına hakaret suçu yönünden herhangi bir unsur oluşturmadığı vurgulandı.

Kararda, Cumhurbaşkanı’nın diplomasına yönelik iddialardan bahsedilerek, sahtelik iddiasında bulunulması konusunda ise İzmir ve Adana bölge adliye mahkemelerinin bu konuda aldıkları kararlara atıf yapıldı.

Kararda, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi’nin 2020’de verdiği kararda, bu konuda, “sanığın dava konusu paylaşımları nezaket dışı, kaba ve rahatsız edici

nitelikte sözler olduğu, onur şeref ve saygınlığı rendice edebilecek nitelikte somut bir fiil veya

olgu isnadı veya sövme niteliği taşımadığı, anayasanın 26. ve Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesinin 10. Maddelerinde düzenlenen ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi

gerektiği anlaşılmıştır” hükmünün yer aldığı belirtildi.

Kararda, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi’nin de 2018’de sahte diploma mesajlarıyla ilgili olarak, “somut bir fiil veya olgu isnadı veya sövme niteliği taşımadığı, atılı hakaret suçunun yasal unsurları itibariyle oluşturmadığı” kararını verdiği vurgulandı.

Tek başına yetmez

Kararda, “bu haliyle istinaf mahkemesi kararları da göz önüne alındığında diploma sahteliğine ilişkin söylemlerin tek başına somut bir fiil veya olgu isnadı veya sövme niteliği taşımadığı, hakaret teşkil etmeyeceği” belirtildi.

Çoban sıfatı suç değil

Kararda, Erkal’ın, 16 Kasım 2016 tarihli, “Başkanlık sistemi yetmez, Türk usulü çobanlık sistemi olsun" şeklindeki paylaşımı için de “Paylaşımda, yönetim sisteminin eleştirildiği, doğrudan Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir söylemin bulunmadığı, Türk usulü çobanlık

sisteminden kastın yönetim şeklini eleştirmek olduğunu, çobanlık mesleğinin bir kişiye

yöneltilmesinin başlı başına hakaret suçunun unsurlarını oluşturmayacağı gibi aynı

değerlendirmenin Cumhurbaşkanına hakaret suçunda da geçerli olduğu” denildi.

Kararda, bu nedenlerle Erkal’ın beraatine hükmedildiği vurgulandı.