Yaşam

Gençlerin tercihi statü sağlayan kıyafet

Kocaeli Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, gençlerin büyük bölümü 'Kendini farklı kılan markayı tüketmeyi' tercih ediyor.

27 Eylül 2009 03:00

Kocaeli Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, gençlerin büyük bölümü ‘Kendini farklı kılan markayı tüketmeyi’ tercih ediyor.

Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ayhan’ın, 21-30 Mayıs 2009 tarihlerinde 454 gençle yaptığı “Üniversite Gençliğinde Marka-Tüketim Bağlamında Bilinç-Biliş Düzeyi” başlıklı araştırma dikkat çekici veriler içeriyor.
Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 80’i reklamlardan etkilenerek ürün veya hizmet satın alıyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapanların oranı yüzde 60. Yüzde 40’lık kesim ise, ihtiyacı olmasa da, hoşuna giden ürünü satın alıyor. Modayı takip eden gençlerin oranı yüzde 45’i buluyor. Modanın aşırı tüketimi körüklediğini düşünenlerin oranı ise yüzde 28’de kalıyor.

Marka çılgınlığı

Araştırmada sorulan, “Toplumsal statü olgusu, yani sizi farklı kıldığını düşündüğünüz markayı tüketmeyi önemser misiniz?” sorusuna öğrencilerin yüzde 52’si “evet” yanıtını verdi. Aksini düşünenler ise yüzde 48’de kaldı.

Gençlerin ürün alırken önceliklerini kalite ve marka oluşturuyor. Tüketicinin yasal hakları konusunda yeterli bilgi sahibi olanların oranı ise sadece yüzde 29. Buna rağmen yüzde 62’si kendini bilinçli tüketici olarak görüyor.

Üniversiteliler, eşdeğer ürünler arasında yerli olanı tercih ediyor. Milli ve manevi değerlere ters düşen tutumları bulunan markalara karşı ise hassasiyet gösteriyorlar. Gençlerin yüzde 56’sı bu markaların ürünlerini almamayı tercih ederken, yüzde 25’i çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini, yüzde 19’u o ürünü almaktan vazgeçmeyeceğini belirtiyor.

 

 

Okumaya vakit yok TV’ye var!
Araştırmaya göre, üniversiteli gençlerin kitap ve gazete okuma alışkanlığı, televizyon seyretme alışkanlığının çok gerisinde kalıyor. Gençlerin sadece yüzde 24’ü her gün düzenli olarak gazete okuyor. Yüzde 70’i düzensiz olarak gazete okuduğunu belirtirken yüzde 6’sı hiç gazete okumuyor. Düzenli kitap okuma alışkanlığı ise yüzde 30 seviyesinde. Yüzde 15’i mecbur kalınca okuyor, yüzde 3’ü ise hiç okumuyor. Buna karşın televizyon seyretme süreleri ise oldukça yüksek. Yüzde 35’i her gün 1-2 saat, yüzde 29’u 2-3 saat, yüzde 26’sı 3-4 saat, yüzde 10’u 4 saatten fazla ekran karşısında zaman geçiriyor.

ETİKETLER

haber