Yaşam

Gençlerin işledikleri suç oranları neden ABD'de artarken, Tayvan'da değişmiyor?

Araştırmalar kültürün de suç davranışını şekillendirmede rol oynayabileceğini ortaya koyuyor

11 Ağustos 2017 22:07

ABD'deki gençlerin suç oranlarında görülen artışın, biyolojik olarak hukuka aykırı davranışlara yatkın olmasından dolayı olduğu öne sürülse de, yapılan yeni bir araştırma, kültürün de suç davranışını şekillendirmede rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.

Ontrava'nın haberine göre, Tayvan'daki suç ve yaş istatistiklerine bakıldığında, Asya ülkesinin genç suçlu oranı çoğu Batılı ülkelerden daha fazla. Örneğin Penn State'deki sosyoloji ve kriminoloji alanında araştırmalar yapan Profesör Darrel Steffensmeier, bireysel olma eğilimindeki Birleşik Devletler'de suçla mücadelenin azalma eğiliminde olduğunu söylüyor. Bununla birlikte kuşaklar arasında çok az ayrım olan, kollektivist bir kültüre sahip olan Tayvan'da, ABD'de olduğu gibi suç oranı gençlerde belirgin bir artış göstermiyor. Tayvan'daki suçların çoğu ya 20'lerin başlarında işleniyor ya da 30'ların sonlarında.

Araştırmacılara göre, işlenen suçlar ve bireyin yaşı kültürler arasında aynıysa, yaş-suç ilişkisinin biyolojik olarak önceden programlanmış olduğunu göstermekte. Araştırmacılar Tayvan ve ABD arasındaki farklı suç oranlarını, kültürel faktörlerin suç davranışı üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorlar. Sosyoloji ve kriminoloji de yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan Yunusi Lu, "kültür ve toplumsal yapıya katkıda bulunan biyolojik faktörler ne olursa olsun, cezai davranış üzerinde büyük bir etkisi var" dedi.