Yaşam

Gençlerin, gelecekten ümidi azalıyor

Lise çağındaki gençlerin yüzde 35'i okula devam etmiyor, yüzde 38,2'si mutlu değilim diyor

19 Mayıs 2015 20:08

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) Hanehalkı İşgücü Anketi verilerini kullanarak hazırladığı araştırma raporu, Türkiye'de kayıp gençliğin tablosunu ortaya koydu.

BETAM'ın araştırmasına göre Türkiye'de 15-19 yaş arasında yaklaşık 950 bin genç (260 bin genç erkek ve 688 bin genç kadın) ne eğitimine devam ediyor ne de işgücü piyasasına giriyor. Söz konusu rakam 15-19 yaş grubu gençliğin yüzde 15.2'sine denk geliyor.

Gençlerin eğitim durumlarının değerlendirildiği rapora göre, Türkiye'de 15-19 yaş grubu aralığında 2 milyon 193 bin genç (Bu yaş grubunun yüzde 35,2'si) eğitim sisteminin dışında yer alıyor.

Raporda, “Türkiye orta gelir tuzağından çıkmak istiyorsa gençlerinin beşeri sermayelerine daha fazla yatırım yapmalı, eğitim sisteminin dışında kalan gençleri de vakit kaybetmeden okula çekmenin yollarını aramalıdır. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmış olması gençlerin okula kayıt olmalarını sağlayabilir ancak eğitimi takip etmelerini sağlayamaz” denildi.

Okula devam etmeyen ve işgücü piyasasında yer almayan gençlerin neden iş aramadıklarına yönelik verdikleri cevapların büyük çoğunluğu ise daha çok umutsuzluk ile ilgili.

Rapora göre, erkeklerin yüzde 27,9'u daha önce çok iş aradığını ancak bulamadığını veya yeteneklerine uygun bir iş olmadığını düşündükleri için iş aramaktan vazgeçtiklerini belirtirken; kadınlar arasında benzer sıkıntılar çekenlerin oranı ise yüzde 2,6 seviyesinde.

Hemen her istatistikte olduğu gibi okula devamda da Türkiye'deki bölgeler arasında büyük farklılıklar bulunduğu dikkat çekilen raporda, “2013 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde okula devam etme oranı yüzde 51,0'da iken Batı Marmara'da bu oran yüzde 73,7'e ulaşmıştır. Diğer bir deyişle, Doğu bölgelerindeki gençlerin yaklaşık yarısı okula devam ediyor iken Batı bölgelerinde her dört çocuktan üçünün okula devam ettiği görülmektedir” bilgisi yer aldı.

Gençlerin gelecekten umudu azaldı

 

Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA) sonuçlarına göre, gelecekten umutlu olan genç oranı 2013 yılında yüzde 83,9'ken 2014'te bu rakam yüzde 78 oldu. Genç erkekler 2014'te yüzde 79,7 oranında geleceklerinden umutluyken, genç kadınlarda bu oran yüzde 76,4 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 65,1’i 2013 yılında kendini mutlu hissederken, bu oran 2014'te 4 puan düştü ve yüzde 61,2 oldu. Mutluluk oranı 2014'te genç erkeklerde yüzde 60, genç kadınlarda ise yüzde 62,4 idi.