Yaşam

Genç yöneticilerden yeni bir AB projesi

GYİAD, AB ülkeleri ile Türkiye arasındaki iletişimi güçlendirmek ve karşılıklı bilgi aktarımına katkıda bulunmak için 'Genç Yönetici ve İşadamları

21 Ekim 2008 03:00

Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Eczacıbaşı, "Genç Yönetici ve İş adamları Platformu Projesinin", AB ülkeleri ve Türkiye arasındaki iletişimi, karşılıklı tecrübe aktarımını sağlama ve bu iletişimin devamlı olması için gerekli platformların oluşturulmasını amaçladığını kaydetti.

GYİAD'ın, AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi kapsamında yürüttüğü ve 12 aylık bir süreci kapsayacak Genç Yönetici ve İş adamları Platformu Projesi gençlik, ekonomi ve AB konularını içeriyor.

Proje, proje ortağı olan Litvanya Sosyal Demokrat Gençlik Birliği ile dernek yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Eczacıbaşı, burada yaptığı konuşmada, sivil inisiyatif çerçevesinde GYİAD'ın muadili Avrupa'daki çeşitli iş adamları ve yönetici dernekleriyle bağlantıya geçerek, sivil toplum bağlamında Türkiye'nin, AB'ye üyelik sürecini desteklediklerini ve Türkiye'yi tanıtma projelerini hayata geçirdiklerini söyledi. Genişleme sürecinde aday ülke ile üye ülke toplumları arasında AB Komisyonu ve AB Genel Sekreterliğinin, "AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi" başlıklı bir proje başlattığını hatırlatan Eczacıbaşı, proje kapsamında 2008-2009 döneminde uygulanmak üzere "belediyeler", "meslek kuruluşları", "üniversiteler" ve "gençlik örgütleri" alanlarında gerçekleştirilen projelere hibe sağlandığı bilgisini verdi.

Eczacıbaşı, AB ve Türkiye arasındaki sivil toplum diyaloğu projesinin AB tarafından fonlandığını ve AB Genel Sekreterliği tarafından koordine edildiğini kaydederek, söz konusu proje kapsamında 4 ana başlıkta toplam 119 projenin hibe almaya hak kazandığını, derneğin hazırladığı projenin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Hazırladıkları projenin gençlik, ekonomi ve AB konularını kapsadığını vurgulayan Eczacıbaşı, "Genç Yönetici ve İş Adamları Platformu" adıyla uyguladıkları projenin, 12 aylık bir süreci kapsadığını belirtti. Eczacıbaşı, projenin temel amaçlarını da şöyle sıraladı:

"AB ülkeleri ve Türkiye arasındaki iletişimi ve karşılıklı tecrübe aktarımını sağlamak; AB'nin üzerine kurulduğu değerleri, politikalarını, özelliklere de girişimcilik ve gençlik alanlarındaki uygulamalarını Türkiye'de tanıtmak, bu alanlardaki bilgi birikimini artırmak; Türk ve AB'li iş adamı, yönetici ve gelecekte girişimci olmayı arzu eden gençler ve öğrenciler arasındaki
iletişimi artırmak, bu iletişimin devamlı olması için gerekli platformları oluşturmak."

 Proje kapsamında yapılacaklar

Proje partnerleri olan Litvanya Sosyal Demokrat Gençlik Birliğinin, sadece Litvanya'nın değil, Baltık ülkeleri dahilindeki en büyük gençlik örgütü olduğuna dikkati çeken Eczacıbaşı, birliğin sosyal demokrat ağırlıklı bir organizasyon olmasına rağmen, içinde pek çok genç iş adamınını ve iş dünyasından genç insanı da barındırdığını söyledi.

Eczacıbaşı, Litvanya ile çalışma içine girilmesi sayesinde, gençlerin AB üyeliğinden ne kazandığı ve ne kazanacağı konusunda net bilgiler edinileceğine işaret ederek, Livanya halkının, 2008 Eurobarometre raporuna göre İrlanda ve Polonya ile birlikte ülkelerin AB üyeliğinden kazanç sağladığına en yüksek oranda inanan 3 ülkeden biri olduğunu dile getirdi.

Pınar Eczacıbaşı, proje kapsamında GYİAD sekreterliğinde bir "Genç Yönetici ve İş Adamları Platformu" kurulacağını, yayınlanacak bültenler ve internet sitesi aracılığıyla projenin sonuçları hakkında bilgi verileceğini, Türkiye ve Litvanya'da konuyla ilgili kişilerin katılacağı 2 tane çalıştay ile proje sonunda bir konferans yapılacağını, başta Litvanya olmak üzere orta vadede Baltık ülkelerinde Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda tanıtım çalışmaları yürütüleceğini anlattı.

GYİAD olarak "Genç Yönetici ve İş Adamları Platformu" projesiyle de Türkiye için geleceğe yönelik güçlü bir adım attıklarına inandıklarını ifade eden Eczacıbaşı, şöyle konuştu:

"Bugün ülke olarak bulunduğumuz nokta, bu ve benzeri stratejik işbirliklerinin ve ortak çalışmaların ne denli önemli bir etken olduğunu gözler önüne sermektedir. Diliyor ve bekliyoruz ki, AB sürecinde, gelinen aşamalarla ilgili farklı spekülatif yorumlar ve gereksiz senaryolar yerine ülkemizi bu süreçte ileriye götürecek yeni adımlar atılsın."


Litvanya Sosyal Demokrat Gençlik Birliği Başkanı Vainius Sarmavicius da birliğin öncelikli amacının, gençliğin politikaya katılımcılığını sağlamak olduğunu vurgulayarak, GYİAD ile yaptıkları işbirliğinin çok önemli olduğuna inandıklarını ifade etti. Sarmavicius, Litvanya'nın, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine verilen desteğin yüzde 27 civarında olduğu hatırlatılarak sorulan bir soru üzerine, bunun ülkelerinde Türkiye'nin tanınmamasından kaynaklandığını, bunun için daha pozitif çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Litvanya'nın seçilme nedenleri

Toplantıda verilen bilgiye göre, AB ülkeleri arasında Türkiye'yi görece olarak en az tanıyan ülkeler Baltık ülkeleri. Son araştırmalara göre, Litvanya AB genişlemesine Polonya'dan sonra en fazla destek veren (yüzde 67) ülke olurken, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine verilen destek ise yüzde 27 civarında bulunuyor.

AB'nin genişlemesine AB ortalamasının çok üstünde destek veren Baltık ülkelerinde Türkiye'ye verilen destek oranının yüzde 30'un altında olmasının nedeni ise, tanınma eksikliği ve ilişkilerin zayıflığı olarak görülüyor. Türkiye ile Litvanya arasında ticaret hacmi yaklaşık 300 milyon dolar iken, Litvanya'nın hızlı gelişen ekonomisi ve özellikle de Doğu Avrupa Ülkeleri arasında köprü vazifesi görmesi gibi etkenlerle Türkiye'nin gelecek ticaretinde önemli bir yer alabileceği öngörülüyor.

Litvanya ile çalışma içine girilmesi sayesinde, gençlerin AB üyeliğinden ne kazandığı ve ne kazanacağı konusunda net bilgiler edinilecek. Litvanya Sosyal Demokrat Gençlik Birliği aracılığıyla gençlik ve gençlerin ekonomik alanda kazanımlarının neler olabileceği pratik olarak ve yerinde incelenebilecek.

ETİKETLER

sivil toplum