Politika

'Gel ulan buraya!'

Dün TBMM'de yaşanan tartışma ve sonrasında çıkan kavga, TBMM tutanaklarına işte böyle yansıdı.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - Meclis'te MHP'li Osman Durmuş'un Başbakan Erdoğan'a yönelik "peygamber" nitelendirmesi kavgaya neden oldu. Son zamanların en şiddetli kavgası, tutanaklara böyle geçti: "Gel ulan gel", "Edepsizlik", "Terbiyesiz babandır"...

Meclis Genel Kurulu'nda MHP'li Osman Durmuş'un, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşinin üç yıl önce GATA'ya sokulmaması konusunda söylediği "Siz peygamber olarak kabul edilen birinin eşini nasıl içeri almazsınız" şeklindeki sözler tansiyonun gerilmesine neden oldu.

Küsüye gelen Başbakan Erdoğan, Osman Durmuş'a sert yanıt verdi.

AKP'liler daha sonra MHP'li vekillerin üzerine yürüdü ve yumruklu kavga yaşandı.

Son yıllarda Meclis'te yaşanan en şiddetli kavga tutanaklara böyle yansıdı.

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, sizin huzurunuzda bu tür bir iftiraya yönelik cevap için bulunmak istemezdim.

Her şeyden önce, arkadaşımız, peygamberlik zincirinin bittiğini bilmiyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sizin arkadaşınız bilmiyor, il başkanınız bilmiyor.

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Son peygamberin Peygamberimizle beraber son bulduğunu bilmiyor…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İl başkanınız bilmiyor.

'Haddinizi bilin!'

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – …ve şecaat arz ederken sirkatin söylüyor.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Asıl ihlal eden sizsiniz, haddinizi bilin.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) – Susun be!

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Peygamberlik hakaret değildir.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) – Susun be!

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Önce izan sahibi olacaksın. Önce izan sahibi olacaksın.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Sizi izana davet ediyorum Sayın Başbakan.

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Bir defa, İnternet sitelerinde nelerin dolaştığını, ne tür belden aşağı vurmaların olduğunu çok iyi biliyoruz.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Konuşma bandı var, CD’si var.

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Benim partimde…

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Niçin işlem yapmadınız Sayın Başbakan?

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Benim partimde bu şekilde bir yakıştırmayı yapan barınamaz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Şu an il genel meclisi üyesi.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – İl genel meclisi üyeniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Bakın… Lütfen, lütfen otur yerine! Otur yerine!

Barınamaz, bu bir.

İki…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Şu anda il genel meclisi üyesi.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyelim. Daha sonra…

OKTAY VURAL (İzmir) – El hareketi yapmayın. Biz, Meclis Başkanı değiliz. Öyle el hareketi yok! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Susmayı öğren. Önce susmayı öğren. Dinlemeyi öğren.

Kaldı ki benimle ilgili bu tür yakıştırmayı yapan siz…

OKTAY VURAL (İzmir) – El hareketi yapmayın.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Mızrağınız çuvala sığmıyor Sayın Başbakan!

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) – Sesini kes, terbiyesiz herif!

OKTAY VURAL (İzmir) – Türkiye Büyük Millet Meclisi burası, Başbakan Yardımcınızın Meclis Başkanına yaptığı muameleyi kınayın önce.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen… Dinleyiniz, ondan sonra…

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Bu tür yakıştırmayı yapan Siz, ayrıca, eşime laf atamazsın!

OKTAY VURAL (İzmir) – Burada CD’si…

'Edepsizliktir!'

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Bu edepsizliktir, izansızlıktır!

OKTAY VURAL (İzmir) – Burada tutanağı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Vural…

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Ahlaksızlıktır!

OKTAY VURAL (İzmir) – CD’si de burada, tutanakları da burada.

'Size iftira atan şerefsizdir!'

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Sayın Başbakan, size iftira atan şerefsizdir.

BAŞKAN – Sayın Vural, Sayın Durmuş, lütfen…

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Sen başörtülüler üzerinden oy toplamak isteyeceksin, eşimin baş örtüsü sebebiyle…

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Sayın Başbakan, önümü ilikliyorum; size iftira atan şerefsizdir.

BAŞKAN – Lütfen, sakin olunuz ve yerinize oturunuz sayın milletvekilleri. Sayın Erdoğan konuşmasını bitirsin, lütfen…

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) – Eşimi baş örtüsü sebebiyle GATA’ya sokmayanları müdafaa edecek kadar da izansızsın.! (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) İzansızsın!

OKTAY VURAL (İzmir) – İl genel meclisi üyesi yaptınız, yazıktır.

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Senin il genel meclis üyen.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) – Meclisin yüz karasısın sen. Otur yerine! Terbiyesiz! Yalancı! Otur yerine!

'Terbiyesiz senin babandır'

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Terbiyesiz senin babandır.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Arkadaşlar, lütfen…

'Gel ulan!'

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) – Gel ulan, gel bakayım!

OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) – Sen gel!

(Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un birbirlerinin üzerine yürümeleri)

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Ondan sonra da, baş örtülüleri yanına çekmek için müdafaada bulunacaksın. Hadi oradan!

(AK PARTİ milletvekillerinin MHP sıralarına doğru yürümeleri)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, on dakika ara veriyorum.