Sağlık

Geç anne baba olanların çocukları daha zeki

Geç yaşta anne baba olanların çocukları, yaşıtlarına göre daha zeki oluyor.

18 Şubat 2009 02:00

Geç yaşta anne baba olanların çocuklarının, yaşıtlarına göre daha zeki olduğu bildirildi.

İzmir'de üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi'nde yapılan incelemede, geç yaşta anne baba olanların çocuklarının zekâ seviyesinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.

İzmir Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Uzman Psikolojik Danışman Ahmet Bildiren, yaptığı açıklamada, üstün yetenekli çocukların zekâ düzeylerinin ailelerin bazı değişkenlerine göre incelediklerini belirtti.

Anne ve babaların yaşları, eğitim düzeyi ve çocukların kardeş sayısı değişkenlerinin çocukların zekâ düzeylerine etkisini belirlemeyi amaçladıklarını ifade eden Bildiren, incelemeye merkezin Temel Kabiliyet Testinde yeterli performansı göstermiş 11 ilçe ve 62 okuldan 2 ve 3. sınıfta olan 326 öğrencinin katıldığını söyledi.

Ahmet Bildiren, değişkenlerle ilgili bilgileri elde etmek amacıyla "Veli Bilgi Formu" dağıttıklarını ve bulguları analiz ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Biz kendi öğrencilerimiz arasında bir araştırma yaptık. Araştırmanın sonucunda örneklem grubundaki çocukların zekâ seviyesinin anne ve baba yaşlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı saptandı. Anne yaşı 40-49 yaş arasında olan çocukların zekâ seviyesinin anne yaşı 18-29 ve 30-39 yaş arasında olan çocukların zekâ seviyesine göre, baba yaşı 40-49 arası olan çocukların zekâ seviyesinin baba yaşı 30-39 yaş arasında olan çocukların zekâ seviyesine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır."

Anne ve babanın eğitimi de çocuğun zekâ seviyesinde etkili

Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Bildiren, incelemede, örneklem grubundaki çocukların zekâ seviyesinin anne ve babanın eğitim düzeyine göre de farklılık gösterdiğini gördüklerini ifade etti.

Eğitim düzeyi yüksek anne ve babanın çocukların zekâ seviyesinin daha yüksek olduğunun görüldüğünü belirten Bildiren "Eğitim düzeyi lisansüstü ve lisan olan annenin çocuğunun zekâ seviyesi, anne eğitim düzeyi orta öğretim olan çocukların zekâ seviyesine göre daha yüksek. Baba için de aynı sonuç geçerli" diye konuştu.

Bildiren, incelemenin sonuçlarını Eskişehir'de gerçekleştirilecek Üstün Yetenekli Çocuklar 2. Ulusal Kongresi'nde katılımcılarla paylaşacaklarını kaydetti.

(AA)

ETİKETLER

anneçocuk