Ekonomi

Gayrisafi Milli Hasıla 2020'de yüzde 17.5 arttı

GSMH, 2020'de 4 trilyon 982 milyara yükseldi

14 Ekim 2021 11:35

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Yılı Kurumsal Sektör Hesapları verilerini açıkladı

TÜİK verilerine göre; Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin TL oldu.

GSMH, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 17,5 arttı. GSMH, geçen yıl 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin TL’ye yükseldi.

Mali olmayan şirketlerin katma değer içindeki payı yüzde 57,9 oldu

TÜİK verilerine göre; mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı, yüzde 57,9 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hane halkı ile genel devlet takip etti.

Toplam Gayrisafi Tasarrufun GSYH'ye oranı yüzde 26,8

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, 2020 yılında toplam ekonomi için yüzde 26,8 oldu. Bu oran, mali olmayan şirketler için yüzde 16,7, hane halkı için yüzde 7, mali şirketler için yüzde 4,1 ve genel devlet için yüzde -0,9 olarak hesaplandı.

Gayrisafi Hanelhalkı Tasarrufunun harcanabilir gelire oranı 10.9

Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı da 2019 yılında yüzde 12,8 iken 2020 yılında yüzde 10,9’a düştü.

Net borç verme/net borç alma işleminin GSYH'ye oranı, toplam ekonomi için 2020 yılında yüzde -5,1 oldu

Toplam ekonomi, 2019 yılında GSYH'nin yüzde 1'i ile net borç veren konumunda iken 2020 yılında yüzde 5,1'i ile net borç alan pozisyonunda yer aldı.