Ekonomi

FITCH: TÜRKİYE, BU YIL YÜZDE 8 BÜYÜYECEK ANKARA (A.A)

24 Kasım 2010 18:33

-FITCH: TÜRKİYE, BU YIL YÜZDE 8 BÜYÜYECEK ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin bu yıl yüzde 8, 2011 ve 2012'de yüzde 5 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Geçen yıl gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5,9'u olan bütçe açığının, Orta Vadeli Program'a (OVP) uygun olarak bu yıl yüzde 4'e ve gelecek yıl yüzde 3,2'ye gerileyeceğini belirten Fitch, güçlü GSYH büyümesinin yardımıyla borç dinamiklerinin uygun hale geldiğini, 2009 yılında GSYH'ye oranı yüzde 45,5 olan kamu borcunun, 2010 yılında yüzde 42 ve 2011 yılında yüzde 40 olmasının beklendiğini ifade etti. Türkiye'nin dış finansmanının kötüleştiğini, Ekim 2009 itibariyle son 12 ayda 13 milyar dolar olan cari açığının Eylül 2010 itibariyle son 12 ayda 37 milyar dolara çıktığını, bu yıl sonunda bu rakamın 44 milyar dolarla GSYH'nin yüzde 5,9'u düzeyinde olmasının beklendiğini belirten Fitch, 2011 yılında ise cari açığın 53 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.  Türkiye'nin enflasyon oranının, benzer kredi notuna sahip ülkelere göre daha yüksek ve dalgalı olduğunu bildiren Fitch, Merkez Bankasının beş yılda dördüncü kez yıl sonu enflasyon hedefini tutturmasının beklenmediğini ifade etti. Fitch, çekirdek enflasyon düşük olmasına rağmen, Ekim ayında yüzde 8,6 olan enflasyon oranının ve fiyat beklentilerinin hedefin üstünde olduğunu, GSYH ve banka kredilerinin hızla büyüdüğünü, reel faiz oranlarının negatif olduğunu açıkladı. Aralık 2009'da Türkiye'nin kredi notunu iki derece artırarak ''BB+'' seviyesine çıkaran Fitch, Türkiye'nin, borcun GSYH'ye oranındaki düşüş eğilimiyle paralel olarak mali politikaları uygulamasının ve güçlü ekonomik büyümeye paralel enflasyonun gerilemesi ile kapsamlı makro ekonomik dengenin sağlanmasının kredi notunu artırabileceğine dikkati çekti.  Fitch, önemli makroekonomik ya da mali istikrarsızlık ile ciddi siyasi şokların Türkiye'nin kredi notunu olumsuz etkileyebileceğini de bildirdi.  Fitch, Türkiye'nin BB(+) olan kredi notunu teyit ederken, kredi notuna bağlı görünümünü ise ''durağan'dan, ''pozitife'' çıkararak revize etmişti.

ETİKETLER

haber