Ekonomi

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Derneği kuruldu

"Amaç; reel sektörde finansal / operasyonel yeniden yapılandırmaya ilişkin en iyi uygulamaların geliştirip yaygınlaştırmak…"

06 Ocak 2021 11:48

T24 Ekonomi

Bankacılılık ve finans sektörünün tecrübeli isimleri bir araya gelerek Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Derneği’ni (FOYDER) kurdu. Derneğin kuruluş amacı, "Reel sektör firmalarımızın finansal ve operasyonel verimsizlik sorunlarına çözüm üretmeye çalışan profesyonellerce, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırmaya ilişkin en iyi uygulamaların ülkemizde yerleşmesi, geniş bir uygulama alanı bulması ve bunun tüm taraflara yarar sağlayacak çözümler üretebilmesi için sistemsel ve kültürel gelişime katkı sunmak" olarak açıklandı.

Kurucu üyeleri Hasan Tengiz, Önder Yılmaz, Cengiz Göğebakan, Ahmet Yum, Atilla Sütgöl, Durmuş Ali Kuzu, Cevdet Erkanlı, İsmail Işık ve Yurdakul Özdoğan olan FOYDER’in, Türkiye’nin yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olmasına yönelik çalışmalar da yapacağı kaydedildi.

FOYDER’in internet sitesinden yapılan kuruluş açıklaması şöyle:

"Finansal kuruluşların kredi süreçlerinde görev alan profesyoneller, finansal ve operasyonel yapılandırma faaliyetlerinde bulunan danışmanlar, avukatlar, bağımsız denetim kuruluşları ile akademik camia ve kamu sektöründen bu alanda katkı sağlamak isteyenlerin üye olabilecekleri Derneğimiz, “Reel ve finansal sektörümüzün yeniden yapılandırma ihtiyaçlarına etkin, nitelikli ve etik ilkelere uyumlu profesyonellerce çözüm sunmak” vizyonuyla başta yapılandırma ihtiyacı duyan işletmeler olmak üzere ekonomimizin tüm paydaşlarını kapsayacak ve ülkemize değer katacak çalışmalar yürütecektir.
FOYDER, şirket dönüşümü ve yeniden yapılandırma alanında daha yüksek standartların ve yöntemlerin uygulanmasını sağlayacak çalışmalarla finansal sektörün kredi müşterilerinin borç geri ödeme kabiliyetlerini geliştirerek aktif kalitesine olumlu etki edecek faaliyetler yürütecektir.
Aynı zamanda, uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ile dönüşüm uygulamaları ile ilgili hukuki alt yapının gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunacaktır.

Diğer taraftan, reel sektör işletmelerinin finansal, operasyonel yapılandırma ve dönüşüm ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak için gerekli tüm gayreti göstererek firmaların mevcut ekonomik verimliliğini artırıcı faaliyetler yürütecektir.

FOYDER’in, yapılandırılan firmaların ekonomik faaliyetlerinde etkinlik sağlanması ile istihdamın devam etmesine, piyasa ve kamusal yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine yönelik önemli katkıları olacağına inancımız tamdır.

Diğer taraftan FOYDER, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların, finansal ve operasyonel olarak yapılandırılan veya yapılandırılacak olan şirketlerin dönüşüm ve yönetim süreçlerinde yararlanılabileği, uluslararası standartlar, etik ilkeler ve en iyi uygulamaları benimsemiş referans bir meslek grubundan faydalanmalarına imkânı sunacaktır. Bu sayede, FOYDER ülkemizin yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmasına dönük, üzerine düşen tüm faaliyetleri yürütme gayreti içerisinde olacaktır.

Ekonomimizin can damarı reel sektörümüzün finansal ve operasyonel verimsizlik sorunlarına sistemsel bir çözüm getirerek, firmalarımız ve finansal sistemimiz arasında bir köprü vazifesi görerek, sorunların ortak akılla, daha etkin ve daha verimli yollarla aşılması noktasında, önemli katkı sunacak olan FOYDER’in ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."