Ekonomi

"Fiber optik altyapı 10 yıldır gelişmiyor; devlet sorumluluk üstlenmeli"

07 Ekim 2020 14:04

T24 Ekonomi Servisi

Özallı yılların Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi’nin koordinatörlüğünde hazırlanan ve Türkiye’nin dijital altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesi için atılması gereken adımların incelendiği “Dijital Yönetim, Kırılma ve Yeni Bir Dünya Düzeni” başlıklı kitap, Altınbaş Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından yayınlandı. Geçtiğimiz Kasım ayında Borsa İstanbul’da düzenlenen “Dijital Yönetim ve Kırılma” başlıklı konferansın oturumlarından derlenen kitapta Prof. Dr. Erdal Arıkan, Cengiz Ultav, Faruk Eczacıbaşı, T24 yazarı Füsun Sarp Nebil gibi bilişim alanında uzmanların konuşmaları yer alıyor. Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman gibi iktisatçılar da görüşleriyle tartışmaya katkı yapıyorlar.

Devlete sorumluluk üstlenme çağrısı

Kitabın sonuç bildirgesinde, sayısal dönüşümün Türkiye için bir tercih değil bir zorunluluk olduğu belirtildi. Bildirgede, “Dijital dönüşüm için önce teknik altyapı, sonra istenen değerlerin tespit edilmesi, inovatif servislerle ortaya konulup paylaşılması lazım. Bütün bunların sürekliliği için de Ar-Ge şart” denildi.

Dijital dönüşüm projelerinde verimsizlik tehlikesine dikkat çekilen kitapta, fiber şebekelerin ülke çapında hızla yaygınlaştırılma gereği vurgulandı. Fiber altyapı konusunda Türkiye’nin geri kaldığı belirtilerek şöyle denildi: “Dünyanın ses aktarmaya yarayan konvansiyonel bakır telekom şebekeleri geçtiğimiz 30 yılda peyderpey, veri altyapısının gücü olan fiber optik altyapıya dönüştü. Bu altyapı, devlet işleri, bankacılık, reel sektör, eğitim, sağlık gibi konularda sayısal dönüşüme güç sağlamaktadır. Türkiye’nin bu konuda yapması gereken ödevleri var. Ülkemizde 11 altyapı şirketine olmasına karşın 2010 yılından itibaren fiber altyapının ilerlemediğini görüyoruz. Bunun bir an önce ele alınması, fiber şebekelerin ülke çapında yaygınlaştırılması gerekli. Telekom operatörlerinin son 9 yılda geldikleri durum değerlendirildiğinde ie bu yatırımın bizzat devlet tarafından yapılmasının ve altyapının kar amacı gütmeyen, bir ayrı şirket olarak ve telekom sektörünün kendi bileşenleri tarafından işletilmesinin daha gerçekçi olacağı açıktır” denildi.
Bildirgede büyük veri, bulut ve veri merkezi sektörünün geliştirilmesi gereği de vurgulandı.

Vergiler telekomünikasyon ve bilişimin belini büküyor

Telekomünikasyon ve bilişimin günümüzde her sektörün altyapısını oluşturan, elektrik, su gibi temel hizmet olduğu kaydedilen sonuç bildirgesinde bu gerçeğe rağmen yüzde 200’e varan dolaylı vergilerin şirketlerin belini büktüğü, yabancı yatırımcıların gelmesini engellendiği ifade edildi. Sektörün büyümesini engelleyen vergi yükü ve regülasyonların basitleştirilmesi gereğinin altı çizildi.