Politika

Feti Yıldız'dan "etki ajanlığı" açıklaması: Etki ajanı düzenlemesiyle gazetecilerin hedef alındığı iddiası doğru değil

23 Mayıs 2024 22:06

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 9. Yargı Paketi teklifi taslağında yer alan etki ajanlığı suçlamasıyla gazetecilerin hedef alındığı iddialarını yalanladı.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 9. Yargı Paketi teklifi taslağında yer alan ve kamuoyunda “etki ajanlığı” olarak anılan maddeye ilişkin X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Etki ajanı düzenlemesiyle gazetecilerin hedef alındığı iddiası doğru değildir. Günümüzde, hedef ülkelerde özellikle istihbarat-ajitasyon faaliyetlerinde deşifre olma riskine girilmiyor; bu iş genellikle doğrudan ya da dolaylı olarak servis ile ilişkili yerli iş birlikçilere, taşeronlara sipariş ediliyor.

Etki ajanları için gazetecilik hüviyeti, akademisyenlik mesleği ya da toplum yararına hizmet veren aktivist kimliği operasyonel hedefler doğrultusunda hedef ülkede kamuoyu oluşturmak ve hedef toplumu istenilen kalıba sokmak amacıyla kullanılmaktadır. 'Etki Ajanı' olarak nitelendirilen şahıslar klasik istihbarat casusu/ajanı değildir... Başka bir ifadeyle bir devletin veya kuruluşun gizli çalışan ya da resmi bir memuru değildir.... Etki ajanlığının yapılan bilimsel araştırmalarla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Suçta ve cezada kanunilik prensibi doğrultusunda suçun tanımı yapılmaktadır."