Medya

Eygi'den lise mezunu Müslümanlara: Coğrafya, ihmal edilmesi caiz olmayan bir dal, cahil yazısı yazmayın

"Coğrafya bilmeyen bir kimse aydın olamaz"

27 Şubat 2018 15:38

Milligazete yazarı Mehmed Şevket Eygi, "lise mezunu Müslüman'a" ifadelerini kullanarak, "Beşerî ve iktisadî coğrafya genel kültürün vazgeçilmez, ihmal edilmesi caiz olmayan bir dalıdır. Avrupa ülkelerinin başkentlerini, yüzölçümlerini, nüfuslarını, özelliklerini mutlaka bilmelisin. Norveç ve başka ülkeler hakkında, ipe sapa gelir, 10 üzerinden en az 7 not alan ciddî kompozisyonlar yazabilmelisin. Coğrafya bilmeyen bir kimse aydın olamaz, yarı aydın, aydınımsı, aydınımtrak, aydın taslağı veya müsveddesi olabilir ancak" dedi.

Mehmed Şevket Eygi'nin Milligazete'deki yazısı şöyle:

BİR şişe beyaz lahana suyu sıktırdım. Günde bir kahve fincanı içiyorum. Lahana tek başına bir hastahane ve eczahanedir. Faydalarını tartışmam, aleyhinde bulunanları muhatap kabul etmem. Fazla içilmemelidir. Uzun müddet devamlı içilmemelidir. (Elma ve havuç suyu sıkan aletle, yaprakları dürüm gibi yapılarak sıkılır. Bir haftalık kürler sağlığa faydalı olur.)

***

İstanbul’da sağlıklı bir hayat sürmek mümkün değildir. Çünkü şehrin havası son derece kirlidir. Bu konu tartışmaya kapalıdır. Gerçekler tartışılmaz.

***

Bir insan için yapılabilecek güzel dualardan biri, “Allah, bütün iyi ve hayırlı konularda yardımcın olsun”dur. Allah’ın kendisine yardım ettiği bir kişi dünyada ve ahirette hayırlara nail olur.

***

Bütün Müslümanlara: Mürüvvetli Müslüman olunuz, mürüvvetsiz olmayınız. Mürüvvet nedir? Güvenilir, sahih, muteber din kitaplarından okuyup öğreniniz.

***

Lise mezunu Müslüman’a: Beşerî ve iktisadî coğrafya genel kültürün vazgeçilmez, ihmal edilmesi caiz olmayan bir dalıdır. Avrupa ülkelerinin başkentlerini, yüzölçümlerini, nüfuslarını, özelliklerini mutlaka bilmelisin. Norveç ve başka ülkeler hakkında, ipe sapa gelir, 10 üzerinden en az 7 not alan ciddî kompozisyonlar yazabilmelisin. Coğrafya bilmeyen bir kimse aydın olamaz, yarı aydın, aydınımsı, aydınımtrak, aydın taslağı veya müsveddesi olabilir ancak.

***

Elyazısı dersleri al. Yazın düzgün, medenî, estetik olsun. Kaba saba cahil yazısı yazma, kültürlü insan yazısı yaz.

***

Meraklı, dikkatli, güçlü hafızalı olmayan bir kimse kültürlü olamaz. Zararlı, kötü şeyleri merak etme. Faydalı, hayırlı şeylere aşırı merakın olsun.

***

Kendi ayıplarına, günahlarına, çirkin hallerine öylesine üzül ki, başkalarınınkileri göremeyesin.

***

Bazı doğruları yazmıyorum. Çünkü her doğruyu söylemek doğru değildir.

***

Dinini ve imanını korumak istiyorsan, Sahih-i Buharî’de ve Sahih-i Müslim’de mevzu (uydurma) hadîs bulunduğunu iddia eden o sapıklardan uzak dur.

***

Sık sık tekrarlayacağım: Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslamlığını Feminist İslamcı kadınlarla yıkmak istiyorlar. Onlara kulak verilmemeli, onların tuzaklarına düşülmemelidir.

***

Seni Müslümanları ya hiç sevmez yahut yeteri kadar sevmez, onlara acımaz, onların kederlerini paylaşmaz katı kalpli biri olarak görüyorum. Müslümanları sevmek, onlara acımak dersleri alsan iyi olur.

***

Devamlı gıybet eden o kişi kesinlikle Nakşî veya Nurcu olamaz. Nakşiler ve Nurcular iyi Müslüman’dır. Ölü kardeşlerinin etini yiyecek derecede iğrenç bir günahı mütemadiyen işlemezler.

***

Şeyhini, hocasını, din büyüğünü uçuran birine: Onu hemen yere indir. Din büyükleri, iki ayaklarını sıkıca zemine basan akl-ı selim sahibi hikmetli kimselerdir.

***

Sen çocuk değilsin, kocaman adamsın, lütfen cep telefonun cebine koy, yaramaz ve haylaz çocuklar gibi şımarıkça ve soytarıca onunla oynayıp durma.

***

İngilizce dersleri almaya başlamışsın. Ondan önce Türk edebiyatı dersleri alsan iyi olur.

***

Kendini beğenmekten vazgeç. Vazgeçemiyorsan, bana sık gelme.

***

Yerim, param, imkânım olsa İHYÂ kursları açarım, yirmi beş istidatlı gence ehliyetli ve icazetli bir hocadan ders aldırırım. Kursun sonunda imtihan yapılır, başaranlara diploma verilir, başaramayanlara verilmez.

***

Tarikatlar, cemaatler. Müslüman sivil toplum kuruluşları sahiplendikleri gençlerin iyi yetişmesi için şunları yapmalıdır: (1) Onları Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde yetiştirmek… (2) Onlara ilmihallerini öğretmek… (3) Onları güçlü Müslümanlar olarak yetiştirmek… (4) Onlara islamî ahlak ve karakter terbiyesi vermek... (5) Onlara estetik, sanat, güzellik boyutu kazandırmak... (6) Onlara Ümmet ve İmamet şuuru kazandırmak… (7) Onlara mükemmel derecede Osmanlıca öğretmek… (8) Onları, dinsiz gençlerden daha üstün ve güçlü kılmak… (9) Onları her türlü holiganlıktan, militanlıktan, radikallikten uzakta, orta yolda tutmak… (10) Onlara yüksek seviyede genel kültür kazandırmak… (11) Onların hepsini küçük beyefendiler (veya hanımefendiler) olarak yetiştirmek… (12) Onları, düşmanların bile kabul edeceği fazilet ve meziyetlerle donatmak.