Medya

Eygi: 5 Şubat 1962'de Ortadoğu'da doğan ve dinleri birleştireceği söylenen kişi kim?

"Hz. İsa’nın ve Hz. Mehdi’nin zuhurundan sonra Ehl-i Kitab akın akın Müslüman olacak"

25 Aralık 2016 19:04

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, Jean Dixon'un "5 Şubat 1962'de Ortadoğu'da doğan biri dinleri birleştirecek" iddiasıyla ilgili olarak "Jeane Dixon gelecekle ilgili bazı keşiflerini Katolik gözlüğü ile bakarak görmüştür. Hz. İsa’nın ve Hz. Mehdi’nin zuhurundan sonra Ehl-i Kitab akın akın Müslüman olacak, İslamdan başka dominant din kalmayacaktır" görüşünü savunan Eygi, "1962’de doğan ve önemli işler yapacak olan zat kimdir. İslam kültüründeki Mehdi midir?" diye yazdı.

Mehmet Şevket Eygi'nin "1962’de Doğan ve Önemli İşler Yapacak Olan Kimse" başlığıyla yayımlanan (25 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Jeane Dixon (1904-1997), yirminci asırda yaşamış en büyük kâhinedir. Dediklerinin yüzde sekseni gerçekleşmiştir.

Başkan Kennedy’nin ve Martin Luther King’in öldürüleceğini önceden bilmiş, uyarmış, lakin kulak asılmamıştır.
Bu kadın, dünyanın ve insanlığın 2020 ile 2037 yılları arasında âhir zaman savaşları ve felaketleri ile karşılaşacağını iddia etmiştir. 
5 Şubat 1962 tarihinde Ortadoğu’da doğan bir kimsenin büyük işler yapacağını…
Dinleri birleştireceğini…
Hz. İsa’nın nüzul edeceğini…
Deccal’ın hakimiyetini…
Armageddon (Melhame-i Kübra) savaşının olacağını… 
Nükleer savaşları…
Dünyanın allak bullak olacağını söylemiştir.
Jeane Dixon koyu bir katolikti. Gelecekle ilgili bazı keşiflerini Katolik gözlüğü ile bakarak görmüştür.
Hz. İsa’nın ve Hz. Mehdi’nin zuhurundan sonra Ehl-i Kitab akın akın Müslüman olacak, İslamdan başka dominant din kalmayacaktır.
J. Dixon hakkında mufassal malumat edinmek isteyenler internetten bilgi edinebilir. 
1962’de doğan ve önemli işler yapacak olan zat kimdir
İslam kültüründeki Mehdi midir
***
Batı Afrika’daki Gambia, bir İslam Cumhuriyetine dönüşeliden beri Haçlı, Siyonist, ateist, İslam düşmanı güçlerin hedefi haline gelmişti. Rejimi İslamlaştıran lider Yahya Jammeh’ye karşı yoğun bir nefret ve kin kampanyası başlattılar, aleyhinde etmedik iftira bırakmadılar. 
***
Şoförlerin iki ehliyeti vardır. Birincisi, sürücü ruhsatıdır. Buna sahip olan herkes vasıtasına biner, marşa basar, direksiyona geçer ve araba kullanır. Asıl önemli olan ikinci ehliyettir ki, kanunlarımız onu göz önüne almaz. Adamın teknik bilgisi, kabiliyeti, ahlakı, karakteri, insanlığı vasıta kullanmaya yeterli midir Bunu düşünen yoktur.
İkinci ehliyeti olmayan kimse, sarhoş araba kullanırken zavallı bir polisi şehid eder.
Bir başkası kaldırımda çiçek satan bir masumu ezer öldürür.
İkinci ehliyetsiz kimseler duraklarda otobüs bekleyen vatandaşları ekin biçer gibi katl eder.
İkinci ehliyetsizler, çarpıp yaraladıkları vatandaşın yanından hızla kaçar gider. 
Böyleleri trafik kullarını devamlı müzmin şekilde ihlal eder.
Önemli olan işte bu ikinci ehliyettir. Bu ikincisi olmazsa trafikte ve ülkede dirlik düzen olmaz, halk huzur güven içinde yaşayamaz.
***
Para kazanmak, dünyalık edinmek, ev almak, otomobil almak, müreffeh (refahlı) bir hayat sürmek için; müfessirlik icazeti ve ehliyeti olmadığı halde yarım yamalak yetersiz Arapçası ve kifayetsiz ilmi ile çalakalem bir Kur’an tercümesi veya tefsiri yazdı. Bu adam hizmet mi etti… Ne hizmeti… O, “Kur’anı re’y ve heva ile tefsir eden kafir olur” hadisinin tehdidine mâruz kalan bir din yıkıcısıdır.
***
Avrupa Birliği kriterlerine uymadığı için Ehl-i Sünnet İlmihali basmayanlar din hâinidir.
***
Dinî, islamî konularda yanılmak ve sapıtmak istemeyenler, itikat fıkıh muamelat ahlak konusunda müctehid imamlara, râsih ulema ve fukahaya, kâmil mürşidlere, gerçek evliyaullaha tabi olsunlar. Ehliyetleri, liyakatleri, icazetleri olmadığı halde dinî konularda kendi kafalarından konuşan mıncıklayıcılar çok yanılır ve çok sapıtır. 
***
Ehl-i Sünnet mezhebi hak yoldur, Fırka-i Nâciyedir. Hiçbir bid’at ve dalalet (sapıklık) fırkası Ehl-i Sünnetle bir ve eşit olamaz.
***
Be adam fazla vırvır dırdır etme!.. Bugün yerin yedi kat dibine batırdığın o zatı birkaç sene önce yedinci kat göğe çıkartan sen değil miydi
***
Birine: Bu fakir kendini beğenmiyor, nerede kaldı ki, senin gibi birini beğensin. İlle de övülmek istiyorsan, paran çok, birilerini bul, kalemlerini kirala, onlar seni övsünler.