Yaşam

Ey Türk gençliği... Gitmeyin!

Bağımsız Eğitimciler Sendikası’nın yaptığı araştırmaya göre, gençlerin yüzde 70’i başka bir ülkede daha iyi konuma geleceğine inanıyor.

02 Mayıs 2009 03:00

Gençlerin yüzde 70'i başka bir ülkede yaşaması durumunda konumunun daha iyi olacağına inanıyor.

Bağımsız Eğitimciler Sendikası, gençlerin toplumsal ve yaşamsal alanlara bakış açısını değerlendirmek amacıyla 18-30 yaş arası 1752 genç üzerinde bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 70’i kendilerine güvenlerinin tam olduğunu belirtirken, yüzde 19’u kuvvetli bir öz güvene sahip olmak için maddi güç, yüzde 15’i bilgi birikimi, yüzde 13’ü de güçlü bir aile gerektiğini düşünüyor. Gençlerin yüzde 70’i başka bir ülkede yaşaması halinde daha aktif ve konumunun daha iyi olacağına inanıyor.

Araştırmaya katılanların yarıya yakını (yüzde 46) herhangi bir konuda sorunla karşılaştığı zaman mücadele etmek yerine konuyu kapatmayı tercih ettiğini ifade ediyor. Gençlerin sadece 4’te biri sorunu çözmek için mücadele edeceğini belirtiyor.

Bir fikri savunurken yalnız kaldığını görürse fikrini savunmaya devam edeceğini belirtenlerin oranı yüzde 45 olurken, gençlerin yüzde 33’ü böyle bir durumda fikirleri üzerinde ısrarcı davranmayacağını dile getiriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı eğitim sisteminin "kendi kendime yeterim" duygusu aşılamaktan uzak olduğunu belirtiyor.

Gençlerin yüzde 57’si aldıkları kararların aile üyelerince, yüzde 74’ü de arkadaşlarınca desteklendiğini ifade ediyor.

Gençler gelişmelere ilgisiz

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 68’i ilgilendikleri herhangi bir konuyla ilgili Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri düzenli takip etmediklerini belirtiyor.

Gençlerin yüzde 57’si şimdi ya da gelecekte kendi işinin patronu olma fikrine sıcak bakmadığını dile getirirken yüzde 32’si sıfırdan bir kurarak yürütmenin çok zor, yüzde 23’ü de imkansız olduğunu söylüyor. Bir iş kurarak başarılı olmanın en önemli unsurunun iş fikri, piyasaya sürülecek ürün ya da hizmet olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 35 olurken yüzde 23’ü sermayenin ilk sırada geldiğini ifade ediyor.

Gençlerin yüzde 37’si karşı cinsle ilişkilerde reddedilme korkusu yaşıyor. Karşı cinsle ilişkilerde gençlerin yüzde 28’i "Beni sevecek mi?" endişesi taşırken yüzde 26’sı karşı cinsin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamamaktan korkuyor.