Eğitim

"Evrim Teorisi'ni müfredattan çıkaran Suudi Arabistan'dan sonra 2. ülke olarak tarihe geçtik"

Yeni müfredatın Erdoğan tarafından onaylandığı belirtildi

28 Haziran 2017 12:38

2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda uygulanacak yeni müfredatın bayramdan sonra açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, müfredatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduklarını ve uygun görüldüğünü açıkladı. Yeni müfredatı değerlendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ise “Suudi Arabistan’dan sonra Evrim Teorisi'nin müfredattan çıkarıldığı ikinci ülke olarak dünya tarihine geçtik. İran İslam Cumhuriyeti yönetiminde Evrim Teorisi 60 sayfa” dedi.

Birgün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberi şöyle:

Yeni müfredat, Evrim Teorisi’nin çıkarılması, Atatürk’e daha az ​yer ​verilmesi nedeniyle tartışma konusu oldu. E​ğitim sendikaları tarafından “Başkanlık Sistemi için ‘yeni rejim’e uygun bir müfredat yapısı oluşturulmaya çalışılıyor” eleştirilerinin yöneltildiği ​müfredat tasla​ğındaki dikkati çeken başlıklar şöyle:

“Hayatın başlangıcı ve Evrim” çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun ilahiyat fakültesi mezunu ​başkanı Alpaslan Durmuş, “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesinin yeni müfredattan çıkarıldığını duyurdu. Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) internet üzerinden yapılan yayınında konuşan Durmuş, lise 9’uncu sınıf biyoloji dersindeki “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesini öğrencilerin bu tartışmayı yürütebilecek öncüllere sahip olmadıkları gerekçesi ile lisans eğitimine ertelediklerini bildirdi.

Müzik dersinde, klasiğinden Türk halk müziğine Türk müziği eksene alındı. Bilimsel düşüncenin tüm insanların katkılarıyla birikimsel olarak geliştiğini vurgulama gerekçesiyle İslam ve Türk bilim insanları ön plana çıkartıldı.

Ortaöğretimde 9 ve 10.sınıflarda haftada 2 saat Tarih dersi zorunluyken, yeni taslakta 11. sınıflarda tarih dersi 2 saat zorunlu yapıldı.

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Tarih, Seçmeli Tarih Dersleri, Türk Dili ve Edebiyat derslerinde önerilen konu içeriklerinde ve kazanımlarda İslamcı geleneksel yaklaşım vurgulanarak "sıralama köklerine, dinine, diline ve tarihine sahip çıkıp, bu değerleri benimseyen, aynı zamanda evrensel değerleri de özümsemiş insan yaratma amacı" dikkati çekti.

Muamelat ve Ukubat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatında artık ‘Muamelat ve Ukubat’ adlı bir ünite de yer alacak. Muamelat ve Ukubat, İslam hukukunda şeriat kurallarının yer aldığı başlıklar olarak biliniyor. Muamelat; kişisel, toplumsal ve yönetsel eylemlerin şeriat düzenindeki karşılığını ifade ediyor. Ukubat ise şeriata göre suç kabul edilen eylemler, Şiilere verilecek cezaları ifade ediyor.

“Değerler eğitimi” 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşler Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde TÜRGEV ve Ensar Vakfı başta olmak üzere Hizmet Vakfı, Hayrat Vakfı, İHH, Furkan Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti gibi dini vakıflar aracılığıyla devlet okullarında verdiği “Değerler Eğitimi” müzikten matematiğe kadar 15 temel dersin içine konu olarak yerleştirildi.

Yeni müfredat programının “derslerin içeriği” kısmında tanıtılan “Değerler Eğitimi” hakkında şöyle denildi:

“Türk Millî Eğitim Sistemi’nin temel hedefleri arasında öğrencileri sağlıklı, mutlu bir şekilde hayata hazırlamak, iyi insan ve iyi vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, değer, tutum, davranış ve alışkanlıklarla donatmak yer almaktadır. Bu bağlamda değerlerin eğitim süreci içerisinde kazandırılması ve yeni nesillere aktarılması hedeflere ulaşmada ve kültürel devamlılık açısından da son derece önem taşımaktadır.”

“Milli Mücadele’nin kazanılmasında Atatürk’ün rolü” çıkartıldı

1. ve 8. sınıflarda okutulacak Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin genel başlıkları değiştirildi, ayrı uygulanan programlar birleştirildi, içerik daha da azaltıldı.

Karl Marx, Jean Paul Sartre ve Albert Camus gibi çok sayıda dünyaca bilinen isim ders kitaplarından çıkartıldı. Foucault, Feuerbach, Adorno gibi çağdaş felsefenin önemli isimlerine yer verilmedi.

Müfredatta en önemli tartışma başlıklarında birisi de Atatürk oldu. “Milli Mücadele’nin kazanılmasında Atatürk’ün rolü” başlıklı bölüm kitaptan çıkartıldı. 4. ve 5. sınıf sosyal bilgilerde “Milli Mücadele” başlığı altındaki konuların işlenişinde değişiklik yapıldı. Eski müfredatta “Milli Mücadele’nin kazanılmasında Atatürk’ün rolü” ifadesi yer alırken yeni taslakta Atatürk’ün adı geçmedi. Konu “Milli Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle” anlatılacak. 5. sınıf sosyal bilgilerde Atatürk’ün inkılapçılıkla ilgili görüşleri örneklerle açıklanırken, yeni müfredatta bu bölüm de yer almadı.

Müfredatta ‘Geçmişimi Öğreniyorum’ da değiştirildi

4’üncü sınıfta ‘Geçmişimi Öğreniyorum’ ünitesinde, Milli Mücadele’deki birlik ve beraberliğin temelinde dayanışmanın olduğu anlatılıyor, Atatürk’ün sözleri veriliyordu. Mevcut programda kazanım “Milli Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyet’in ilanında Atatürk’ün rolünü fark eder” diye tanımlanıyordu. “Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletini aynı amaçta birleştirdiği açıklanır. Türk büyüğü olduğu vurgulanarak vatan, millet ve insan sevgisiyle ilgili örnekler anlatılır” gibi kazanımlar okutuluyordu. Taslakta ise ‘Kültür ve Miras’ ünitesinde “Milli Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Milli Mücadele’nin önemini kavrar. Kazanım, biyografi öğretimi bağlamında ele alınacak. Millî Mücadele’deki çocuk ve öğrenci kahramanları üzerinde de durulacak” dendi, Atatürk vurgusu yapılmadı.

Atatürk ilke ve inkilapları 8’inci sınıfa taşındı.

Sosyal bilgilerde Atatürk kazanımına 6 ve 7. sınıfta dört cümleyle yer verildi. 6’ncı sınıf ‘Bilim, teknoloji ve toplum’da “Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği öneme değinilir” denildi. ‘Küresel bağlantılar’ ünitesinde “Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle ilişkilerimiz Atatürk’ten itibaren millî dış politika anlayışı ele alınacak” ifadesi yer aldı.

7’nci sınıfta ‘Birey ve toplum’ ünitesinde konu “İstiklâl Savaşı’nda Darüşşafakalı öğrencilerin telgrafçılık eğitimlerinin oynadığı rol örnek gösterilebilir. Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterilerek” ifadesiyle anlatılacak. ‘Etkin vatandaşlık’ta Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkısı açıklanacak.

5, 6, 7’nci sınıflardaki sosyal bilgiler dersinde olan Atatürk ilke ve inkilapları ise taslak müfredatta 8’inci sınıfa taşındı.
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilkokulda Atatürk’e ilişkin bölümlerin daraltıldığı Sosyal Bilgiler derslerinde binlerce eleştiriye karşın ciddi bir geri dönüş olmadı.

Fazıl Say çıkarıldı 

Ortaöğretim müzik dersi konuları arasından dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın adı çıkarıldı.

"Cihat" tepkiler üzerine çıkarıldı

Çocuklara 7. sınıftan itibaren “cihat” kavramının anlatılmasına ilişkin değişiklikten tepkiler üzerine vazgeçildi.

“İran’ın gerisine düşüren müfredat”

Yeni müfredatı değerlendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Suudi Arabistan’dan sonra Evrim Teori’sinin müfredattan çıkarıldığı ikinci ülke olarak dünya tarihine geçtik. İran İslam Cumhuriyeti yönetiminde Evrim Teorisi 60 sayfa, Darwin Teorisi ise 11 sayfa ders kitaplarında yer almaktadır” dedi.

2017-2018 eğitim öğretim yıllarında 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda yenilenen müfredatlarla eğitim yapılacak olmasına ilişkin itirazlarının devam ettiğini belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan,  “Müfredat değişikliği özellikle 4+4+4 yasası ile birlikte hız kazanan, eşit, özgür ve demokratik bir Cumhuriyet yerine ‘Yeni Türkiye’ tanımıyla gerici, piyasacı yeni bir sistem dizaynı üzerinden laik,bilimsel eğitimin yok edilme çabalarının devamıdır” dedi.

Öğretim programını değiştirmenin ciddi bir iş olduğu üzerinde duran Aydoğan, “Öğretim programı demek, ülkenin yetiştireceği insanın nitelikleri demektir. Bilimde, teknolojide, toplumsal yaşamda, ülkenin politik felsefesinde ve uzak hedeflerinde meydana gelen değişmelere, dünyadaki değişmelere, insana dair özelliklerin değişmesine paralel olarak bilimsel yöntemlerle araştırmalar yapılmalı, bu araştırmaların sonuçlarına göre programlar geliştirilmelidir. Öğretim programlarının hazırlanma gerekçeleri vardır. 2017 programının açık bir gerekçesi yok” diye konuştu.

Aydoğan, yeni müfredatın eğitim sisteminin ihtiyaçlarından çok, siyasal iktidarın “2023 vizyonu”na, eğitimin ve toplumsal yaşamın bütün alanlarında etkisini hissettiren siyasal-ideolojik çizgisine göre yapılmak istendiğini belirtti.