Ekonomi

Evim mağdurlarının sayısı 49 bin 419, alacakları 764.6 milyon TL

TMSF yetkilileri, BDDK tarafından tasfiye edilen 21 şirketten hiçbirinin mal varlığının, müşterilerin alacaklarını karşılamaya yetmediğini belirtti

27 Ekim 2021 09:39

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF), kamuoyunda evim mağdurları olarak bilinen 21 tasarruf finansman şirketinin kapatılması nedeniyle mağdur sayısının 49 bin 419, bu kişilerin alacaklarının 764.6 milyon TL olduğunu açıkladı. Kişileri faizsiz modelle ev ve araba yapan 21 şirket temmuz ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kapatılarak tasfiye süreci TMSF’ye devir edilmişti.

Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre TMSF yetkilileri, BDDK tarafından tasfiyesine karar verilen 21 şirketten hiçbirinin mal varlıklarının, müşterilerin alacaklarını ödemek için yeterli olmadığını belirtti.

TMSF tarafından, şirketlerin ortakları ve yöneticilerinin tüm hak, mal ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi uygulandığı kaydedilirken, “Şirketlerin mal varlığı değerlerinin ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve şirket giderlerinin azaltılmasını teminen, hazırlanan tasfiye eylem planı çerçevesinde, şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde gerekli güvenlik ve koruma tedbirleri alınmış, ülke çapındaki 402 şubenin tümü kapatılıp, norm kadro fazlası personelin iş akitleri feshedildi. Yine, şirket aktifleri tespit edilerek koruma altına alınıp, söz konusu varlıkların paraya çevrilmesi için değerleme çalışmaları başlatıldı” denildi.

Mal varlıkları oranında alacaklılara ödeme yapılacak

Yeminli mali müşavir raporlarının tamamlanmasına müteakip, tasfiye başlangıç bilançoları Fon Kurulu tarafından onaylandıktan sonra; 6102 sayılı TTK’nın 541’inci maddesi gereğince alacaklıların alacak kayıt işlemlerine geçileceği ve yapılacak sıra cetveli ile şirket malvarlığı oranında alacaklılara dağıtım yapılacağı duyuruldu.

Bir yandan da şirket pay sahipleriyle, fon açıklarının kapatılması ya da şirket birleştirilmesi yoluyla idari çözümlemelerin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takiplerle cebri icra çözümlemelerinin yürütülmekte olduğu açıklanırken, diğer taraftan, gerek mağdur temsilcileri ile yapılan toplantılar, gerekse fon ve şirketlerin internet sayfalarında yapılan duyurularla da kamuoyunun bilgilendirildiği kaydedildi.