Ekonomi

Escarus: Temiz Teknoloji Fonu Türkiye'de 1.8 milyar dolarlık ek finansmanı harekete geçirdi"

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) bünyesinde faaliyet gösteren Escarus’un yayınladığı Sürdürülebilir Finans Görünümü 2018 raporunda sürdürülebilirliğin günümüzde bir ihtiyaç olduğunun altı çizildi ve Temiz T

26 Ekim 2018 18:37

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) bünyesinde faaliyet gösteren Escarus’un yayınladığı Sürdürülebilir Finans Görünümü 2018 raporunda sürdürülebilirliğin günümüzde bir ihtiyaç olduğunun altı çizildi ve Temiz Teknoloji Fonu\'nun, Türkiye’de 1.8 milyar dolarlık ek finansmanı harekete geçirdiği belirtildi.
Sürdürülebilir Finans Görünümü 2018 raporuna göre;
“Kaynak kıtlığı, çevresel bozunum ve iklim değişikliği kaynaklı sorunlarla mücadele edebilmek ve bunun bir ekonomik modele dönüşmesi için finansman kaynaklarına ihtiyaç duyuluyor.
“2018’de ekonomik riskler bakımından öncelikli olan ilk beş riskin üçü çevresel risklerdir. Aşırı hava olayları, afetler, iklim değişikliğine uyum ve azaltımda olası başarısızlığın ekonomiye maliyeti 2018 yılında hem gerçekleşme olasılığı hem etkileri bakımından ilk beş sırada yer alıyor.
“Yeni Sürdürülebilir Finansman anlayışın temelinde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği bağlamında risklere ve bu risklerin yönetimine ilişkin şeffaf bilgi paylaşımı yer alıyor.
“Sürdürülebilirliğin finansmanı, günümüzün popüler deyişiyle sadece ‘topluma karşı sorumluluk, görev ve iyi niyet projesi’ olarak görülmemeli, kaynak sağlayıcı için yeni ve kârlı bir iş modeli de sunan bir fırsatlar bütünü olarak değerlendirilmelidir.”
Raporda, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) önemli yer verilirken, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından başlatılan özel kredi programının, Türkiye’de binden fazla projeyi başarılı bir biçimde finanse ettiği belirtildi.
Temiz Teknoloji Fonu kapsamında, Türkiye’de, 2009 ve 2012 yılları arasında 430’u aşkın projeye sağlanan 172 milyon dolarlık finansmanın ülkede 1.8 milyar dolar ek finansmanı harekete geçirdiği ve bu projelerle aynı dönem içinde 902 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımından ve 568 milyon dolar değerinde fosil yakıt ithalatından kaçınıldığı duyuruldu.
Raporda, yeşil tahvil piyasası’nın 2007 yılından bu yana hızlı bir büyüme gösterdiği ve 2013 yılında 15.4 milyar dolar olan tahvil ihraç miktarının, 2017’de 157 milyar dolara ulaştığına dikkat çekilirken, bu rakamın 2018 yılı sonunda 250-300 milyar dolar arasında olması beklendiği duyuruldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir