Eğitim

Erkek profesörlerin sayısı kadınların iki katı

Toplam profesör sayısı ise 27 bin 861

23 Şubat 2020 17:14

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üç ayda bir yayınladığı ‘Yüksek Öğretim’ dergisinde yer alan verilere göre, 27 bin 861 profesör arasında erkeklerin çoğunluğu oluşturuyor. 18 bin 962 erkek profesöre karşılık, kadın profesör sayısı 8 bin 899’da kaldı.

Yüksek Öğretim dergisinin son sayısında, Ocak 2020 itibarıyla Türk yükseköğretimine ilişkin güncel veriler yayınlandı. Doçent sayısı 9 bin 869’u erkek, 6 bin 514’ü kadın olmak üzere toplam 16 bin 383 olurken, 40 bin 231 doktoralı öğretim üyesinden 22 bin 533’ünü erkekler, 17 bin 698’ini kadınlar oluşturdu.

Yükseköğretim kurumu sayısı 202’si üniversite, 5’i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 207 olarak açıklanırken, 129’unu devlet üniversiteleri, 73’ünü ise vakıf üniversitesi oluşturdu.

Öğretim elemanı sayısı 170 bin 561’e yükselirken, öğretim elemanlarının 144 bin 809’unun devlet üniversitelerinde, 25 bin 752’sinin ise vakıf üniversitelerinde çalıştığı belirtildi. Öğretim elemanları sayısı cinsiyete göre ‘93 bin 893’ü erkek, 76 bin 668’i kadın’ şeklinde dağılırken, erkekler toplam sayının yüzde 55’ini oluşturdu.