Politika

ERDOĞAN'DAN DTVT GENELGESİ  ANKARA (A.A)

10 Şubat 2011 12:31

-ERDOĞAN'DAN DTVT GENELGESİ  ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) genelgesi yayımladı. Başbakan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, 1991 tarihli Başbakanlık genelgesi ile kurum ve kuruluşlardan, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerinin resmi yazışmalarda kullanılacak haberleşme kodlarının oluşturulması, teşkilat yapısında oluşacak değişikliklere göre gerekli güncellemelerin yapılması ve bunların Başbakanlığa bildirilmesinin istendiği, bu kodların birleştirilmesi sonucunda Devlet Teşkilatı Veri Tabanı'nın (DTVT) oluşturulduğu anımsatıldı. Ancak, yeni kurulan kurumlar ve mevcut kurumların teşkilat yapılarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle DTVT'nin güncellenmesi gerektiği belirtilen genelgede, kurumlar tarafından yapılacak güncelleme işlemlerinin, Başbakanlığa elektronik ortamda bildirilmesi amacıyla ''kamu.basbakanlik.gov.tr'' internet adresinde yer alan ''DTVT Uygulaması''nın geliştirildiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca belirtilen esaslara göre güncelleme işlemleri yapılacağı kaydedildi. Genelgede, uygulamaya erişimin ''kamu.basbakanlik.gov.tr'' internet adresinden sağlanacağı, kurumların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlere ait kodların güncellenmesi işlemlerinde kurumların strateji geliştirme birimlerinin, bu birimlerin bulunmadığı kurumlarda bunlara denk sayılacak birimlerin sorumlu ve görevli olacağı ifade edildi.  Sorumlu birimlerde düzenli olarak güncelleme işlemlerini yürütecek yeterli sayıda DTVT görevlisi belirleneceği belirtilen genelgede, kurumlarda belirlenen DTVT görevlilerine uygulamaya erişim yetkisinin verilmesi için e-devlet şifreleri aldırılarak T.C. kimlik numaraları, e-posta adresleri ve telefon numaraları Başbakanlığa bildirileceği kaydedildi. Haberleşme Kodlarının, DTVT Uygulaması üzerinde yer alan ''Kodlama Standartlarına'' uyularak oluşturulacağı, DTVT'de yer alan kurum/birim adları ile bunlara ait kodların incelenerek kaldırılan birimlerin silineceği, yeni kurulanların ekleneceği ifade edilen genelgede, elektronik belge yönetim sistemlerinde veya geliştirilen diğer uygulama yazılımlarında kurumların tanımlanmasında kurum kimlik kodları, hiyerarşik yapının kullanılması gereken durumlarda da haberleşme kodlarının kullanılacağı vurgulandı. Genelgede, bu tür uygulamalar için DTVT'de yer alan kodlar ve kurum/birim adlarının, oluşturulacak ağ (web) servisleri aracılığıyla talep eden kurumlarla paylaşılacağı, bu nedenle kurumlara ait uygulama yazılımlarında DTVT Kodları dışında kodlar veya listelerin kullanılmayacağı ve DTVT benzeri yapılar oluşturulmayacağı bildirildi. Genelgeyle konuya ilişkin 1991 tarihli Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırıldı.

ETİKETLER

haber