Politika

Erdoğan 'gölge kabine' mi kuruyor?

Cumhurbaşkanlığı'nda mevcut 4 başkanlık sayısı, 13'e çıkarıldı. Kararname gizli olduğu için, Resmi Gazete'de yayınlanmadı

10 Aralık 2014 14:40

“Farklı bir Cumhurbaşkanı olacağım” diyen, Türkiye'nin halkoyuyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün imzaladığı "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısında değişiklik yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan bazı hükümler “gölge kabine kuruluyor” iddialarını ortaya çıkardı.

Erdoğan'ın imzaladığı "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi" ile Cumhurbaşkanlığı'nda mevcut 4 başkanlık sayısı, 13'e çıkarıldı. Kararname gizli olduğu için, Resmi Gazete'de yayınlanmadı.

 

‘Gölge kabine’ mi kuruluyor?

 

Zeynep Gürcanlı’nın Hürriyet’teki haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla hayata geçen yeni başkanlıklar, Ankara siyasi kulislerinde de "Saray'da gölge kabine kuruluyor" söylentilerine yol açtı.

Cumhurbaşkanlığı'nın mevcut yapısında 4 başkanlık vardı;

* İdari ve Mali İşler,

* Kurumsal İletişim,

* Bilişim Teknolojileri

* İnsan kaynakları Başkanlıkları.

Siyasi kulislere göre, Kararname oluşturulan başkanlıklar ve görev alanları şöyle olacak;

* İç güvenlik başkanlığı- Ana görev alanı paralel yapıyla mücadele ile çözüm sürecini izlemek olacak. Türkiye'deki iç güvenlik konularıyla ilgili hazırlayacağı raporlar önce Genel Sekreter Yardımcısı'na, ardından da Cumhurbaşkanı'na sunulacak

* Dış ilişkiler başkanlığı- Türkiye'nin dış politikasını izlemekle görevli olacak. Cumhurbaşkanlığı'nda görev yapan Dış İşleri'nden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın'a bağlı olarak çalışacak.

* Ekonomi başkanlığı- Türk ekonomisinin durumunu izleyerek, ilgili genel sekreter yardımcısı ile Cumhurbaşkanı için raporlar hazırlayacak.

* Savunma Başkanlığı- Türkiye'nin savunması, savunma ihaleleri, askeri konulardan sorumlu başkanlık olacak.

*Enerji Başkanlığı- Türkiye'nin son dönemdeki en önemli gündem maddelere içinde yer alan, petrol ve doğalgaz boru hatları, bunların siyasi yönleri konusunda çalışacak. Ayrıca yeraltı madenciliği ve alternatif enerji konuları da bu başkanlığın görev alanında olacak.

* Sosyal işler başkanlığı- Halkla ilişkiler alanında görev yapacak. Halkın, Cumhurbaşkanı'na erişiminde aracı olacak.

* Yatırım İzleme başkanlığı- Büyük yatırımların izlenmesinden sorumlu olacak. Özelikle Ulaştırma Bakanlığı'nın görev alanında kalan yol, köprü, havaalanı gibi Türkiye'nin büyük yatırımlarını izleyecek. Cumhurbaşkanı'na rapor verecek.

* İletişim merkezi başkanlığı- Basınla ilişkilerden sorumlu olacak.

Yeni teşkilat yapısında işleyiş de şöyle olacak;

Başkanlıklar kendi ilgi alanlarında hazırladıkları raporları Genel Sekreter yardımcısına sunacaklar .Bu raporlar daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi nedir?

 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, 1982 Anayasası ile ihdas edildi. Anayasanın 107.maddesi “Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir" ibaresi yer alıyor.

Erdoğan da, bu yetkisini kullanarak, Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısında değişiklik içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini imzaladı.

İstisnai bir işlem türü olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, sadece Anayasa'nın 107. maddesinde belirtilen konularda, yani Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin kuruluş, teşkilat ve çalışma esasları ile personel atama işlemlerinin düzenlenmesi konusunda çıkarılabiliyor.

Bakanlar Kurulu kararnamelerinden farklı olarak, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, sadece Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla çıkarılabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bir başka özelliği ise, idari yargının dışında bırakılması, yani yargı denetimi dışında bırakılması.