Ekonomi

EPDK’dan özel sektöre etik dışı transfer iddialarıyla ilgili Bakan Dönmez'e 6 soru: Bürokrasiden istifa eder etmez enerji şirketlerinde başlamak doğru mu?

14 Temmuz 2021 16:27

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, son zamanlarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) görev yapan bazı bürokratların görevlerinden istifa edip ayrıldıktan hemen sonra enerji sektöründe bulunan bazı firma ve kuruluşlarda göreve başladıkları yönündeki iddiaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e sordu. 

Söz konusu haberlerde; bu bürokratlardan birincisinin 15 yıl süre ile EPDK’da görev yapan ve son görevi EPDK Tarifeler Daire Başkanı Nedim Korkut Ata olduğu, adı geçen şahsın Mart ayında istifa ettikten hemen sonra Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Regülasyon Başkanı olarak göreve başladığı, ikincisinin EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığında Tarifeler Grup Başkanlığı görevinden şubat ayında istifa eden Ali Rıza Dinç olduğu, adı geçenin istifasının hemen ardından Aksa Elektrik Satış A.Ş. firmasında Tarife ve Regülasyon Direktörü olarak göreve başladığı, üçüncüsünün EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığında Grup Başkanı olarak görev yapan Serkan Şen olduğu, adı geçenin EPDK’dan Şubat ayında istifa edip Şubat sonunda Aydem Enerji’de (eski adı Bereket Enerji) Regülasyon Direktörü olarak göreve başladığı, dördüncüsünün EPDK’de uzman olarak çalışan Sadık Çakı olduğu, Şubat ayında EPDK’dan istifa eden adı geçenin GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. firmasında Operasyon Mükemmellik Müdürü olarak göreve başladığı iddia edildiğini hatırlatan Bekaroğlu, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda üst düzey görev yapan kişilerin istifa edip herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın özel sektördeki enerji kuruluşlarında hemen göreve başlaması; hem etik hem de hukuki açıdan sakınca taşımakta olup, aynı zamanda bu durum EPDK ile ilgili özel kilit bilgilerin özel şirkete aktarılması ve önemli pozisyondaki bürokratları transfer eden şirketlerin kamu üzerinde nüfuz kullanma gücünü artırma ihtimalini doğurmaktadır.” dedi. 

4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’un “Yasaklar ve görevden alma” başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasında Kurul üyelerinin üyelikleri süresince özel bir kanuna dayanmadıkça kamu ya da özel kuruluşlarda hiçbir görev alamayacakları, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren de iki yıl süre ile elektrik ve doğal gaz ile petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösteren özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamayacakları ya da bu tür işlere ortak olamayacakları ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremeyecekleri ve elektrik enerjisi ticareti ve doğal gaz ticareti ile petrol ve LPG ticareti ile uğraşamayacakları yönünde düzenleme bulunduğunu ifade eden Bekaroğlu, 02.10.1981 tarih ve 2531 sayılı Kamu Görevinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun “kapsam” başlıklı 1. Maddesine, 2531 sayılı Kanunun “yasak ve süresi” başlıklı 2. ve 4. Maddelerine, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun’un uygulaması ile ilgili “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14 ve 21. Maddelerine göre adı geçenlerin EPDK’dan ayrıldıktan kısa süre sonra  özel şirketlerde çalışmaya başlamalarının uygun olmadığını belirterek Bakan Dönmez’den şu sorularına cevap istedi: 

"1- Medyada yer alan söz konusu haberler doğru mudur? 

2- EPDK’ nun faaliyete geçtiği tarihten bu yana benzeri olaylara rastlanılmış mıdır? Bu durumda olan kaç bürokrat yukarıda özetlendiği şekilde kurumdan istifa edip hemen beklemeksizin enerji sektöründeki özel şirketlerde ve kuruluşlarda göreve başlamışlardır? 

3- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda üst düzey görev yapan kişilerin istifa edip herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın özel sektördeki enerji kuruluşlarında hemen göreve başlaması; hem etik hem de hukuki açıdan bir sakınca taşımakta mıdır? 

4- EPDK bürokratlarının kurumdan istifa ettikten hemen sonra enerji sektöründeki özel kuruluşlarda üst düzey görevler üstlenmesi normal mi karşılanmalıdır? Bu durum EPDK’ nu sektörün diğer aktörleri karşısında güç durumda bırakmakta mıdır? Bu durum engellenemez mi? 

5- Bu durumun 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un “Yasaklar ve görevden alma” başlıklı 6. maddesi, 2531 sayılı Kamu Görevinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve uygulaması ile ilgili “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri açısından değerlendirilip adı geçenler hakkında herhangi bir işlem tesis edilmesini sağlayacak mısınız? 

6- Bu konuda mevzuat açısından herhangi bir boşluk olduğu düşüncesinde misiniz? Bu durumda yasal boşlukları giderici tedbirleri almayı düşünüyor musunuz?"