Yaşam

Enerji yöneticileri geliyor

Okullarda enerjinin etkin kullanılması ve israfın önlenmesi amacıyla "enerji yöneticisi" görevlendirilecek.

17 Nisan 2009 03:00

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin Bakanlık bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması ve çevrenin korunması için enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla görevlendirilecek enerji yöneticisi, endüstriyel işletme ve binalarda enerji yönetimiyle ilgili faaliyetleri yerine getirecek.

Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde enerji yöneticisi olarak görevlendirilecek ve enerji yöneticisi sertifikası almak üzere eğitim programlarına katılacak olanlar, halen MEB kadrolarında görev yapanlar arasından Bakanlıkça belirlenecek.

Görevliler, mühendislik alanında eğitim görmüş olanlara öncelik verilmek suretiyle, teknik eğitim fakültelerinin elektrik veya elektrik-elektronik, makine bölümlerinde lisans eğitimi almış olanlar arasından belirlenecek. Bu kişiler, yönetmelik çerçevesinde yürütülen enerji yöneticisi eğitimlerine katılarak sertifika alacak.

İl ve ilçelerde görevlendirilecek enerji yöneticilerinin sayısı ve sorumluluk bölgeleri gibi kriterler valiliklerce belirlenecek ve uygun görüş alınmak üzere Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne sunulacak.

Valilikler tarafından belirlenen kriterlerde genel müdürlüğün istediği değişiklikler valilikler tarafından yerine getirilecek.

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş bildirilen kriterler çerçevesinde il ve ilçelerde görevlendirmeler valiliklerce yapılacak ve yönetmeliğe uygun olarak genel müdürlüğe bildirilecek.

Enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin kriterler, valiliklerce ve genel müdürlüğün iş birliği ile her 5 yılda bir gözden geçirilecek.

Okullarda görevlendirilen enerji yöneticileri, yönetmelikle belirlenen enerji yönetimi ile ilgili görev, sorumluluk ve faaliyetlerin yanı sıra konuyla ilgili valiliklerce verilecek diğer görevleri de yürütecek.
Bakanlık personeli arasından enerji yöneticisi görevlendirilememesi durumunda bu kapsamdaki iş ve işlemler, enerji yöneticilerinden veya kanun kapsamında yetkilendirilen şirketlerden hizmet alımı yöntemiyle karşılanacak.