Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan ‘Kamu hizmetlerinde işlemlerin basitleştirmesi genelgesi'

ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sunulan 'Kamu Hizmetlerinde İşlemlerin Basitleştirilmesi Suretiyle Etkinliğin Artırılması'na yönelik,  Bakan Fatih Dönmez imzasıyla bir genelge yayımladı

14 Kasım 2018 16:30

ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sunulan \'Kamu Hizmetlerinde İşlemlerin Basitleştirilmesi Suretiyle Etkinliğin Artırılması\'na yönelik,  Bakan Fatih Dönmez imzasıyla bir genelge yayımladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında organizasyon yapılarında değişiklikler yapılarak ve hizmetlerin elektronik ortama aktarılması suretiyle; söz konusu ‘genelge’ ile yatırımcılara ve vatandaşlara sunulan bütün hizmetlerin tamamlanması için, işlem bazında süreler konuldu. Genelgeyle iş sonuçlandırma sürelerinde yaklaşık yüzde 42’lik bir süre kısaltılmasına gidilmiş oldu.
Genelgede, \"ülkemizdeki başta enerji ve madencilik alanındaki yatırımlar ve yatırımcılar olmak üzere diğer tüm yatırım ve yatırımcılar ile vatandaşlarımızı da ciddi oranda etkilediği, bu hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasının ve bu yatırımların bir an önce tamamlanmasının başta istihdam ve cari açık olmak üzere ekonomimizin her alanına doğrudan etki edeceği gibi hükümet sistemi değişikliğinden beklenen olumlu sonuçların da ortaya çıkmasını sağlayacağı\" ifadelerine yer verildi.
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez imzasıyla yayımlanan genelgede, 2018 yılında ülkemizin kamu yönetiminde köklü değişikliklere gidildiği “Parlamenter Sistem” yerine “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçildiği vurgulandıktan sonra, sistem değişikliğinin en temel gerekçesinin, çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak kamu yönetiminde hızlı karar almak suretiyle etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak ve kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak olduğu belirtildi.
‘HİZMETLERİN HIZLI VE ETKİN BİR ŞEKİLDE SUNULMASININ VE BU YATIRIMLARIN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASI’ VURGUSU
Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarınca sunulan hizmetlerin, ülkemizdeki başta enerji ve madencilik alanındaki yatırımlar ve yatırımcılar olmak üzere diğer tüm yatırım ve yatırımcılar ile vatandaşlarımızı da ciddi oranda etkilediği, bu hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasının ve bu yatırımların bir an önce tamamlanmasının başta istihdam ve cari açık olmak üzere ekonomimizin her alanına doğrudan etki edeceği gibi hükümet sistemi değişikliğinden beklenen olumlu sonuçların da ortaya çıkmasını sağlayacağı ifadelerine yer verildi.
İŞ SONUÇLANDIRMA SÜRELERİNDE YÜZDE 42’LİK SÜRE KISALTILMASINA GİDİLDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında organizasyon yapılarında değişiklikler yapılarak ve hizmetlerin elektronik ortama aktarılması suretiyle söz konusu ‘genelge’ ile yatırımcılara ve vatandaşlara sunulan bütün hizmetlerin tamamlanması için, işlem bazında süreler konuldu. Bu kapsamda sunulan toplam 607 adet hizmet yaklaşık 31 bin 656 günde yapılırken ve iş başına sonuçlanma gün sayısı 52 gün iken; yapılan çalışmada 13 bin 332 gün azaltılarak toplam 18 bin 324 güne, iş başına sonuçlanma gün sayısının ise 30 güne indirilmesine karar verildi. Bu durumda iş sonuçlandırma sürelerinde yaklaşık yüzde 42’lik bir süre kısaltılmasına gidilmiş oldu.
VATANDAŞ\'TAN VEYA YATIRIMCIDAN 32 BELGE İSTENMEYECEK
Diğer taraftan, bu hizmetlerden halen elektronik ortamda sunulmayan 209 adet hizmetin elektronik ortamda sunulmasına, bu hizmetlerin sunulabilmesi için vatandaşlardan veya yatırımcılardan talep edilen 32 adet belgenin de istenmemesine karar verildi.
Aynı ‘genelge’de bu kararlar ile sürelere uyulup uyulmadığının Bakanlığın İç Denetim Birim Başkanlığınca takip ve denetlenerek 2 aylık periyotlarda Bakanlık Makamına raporlanacağı hususuna da yer verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir