Ekonomi

Enerji piyasalarında idari para cezaları yüzde 23.73 arttı

Gökhan Artan / İstanbul, 21Aralık (DHA) - Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) doğaz gaz ve elektrik piyasalarında idari para cezalarını yüzde 23

21 Aralık 2018 12:58

Gökhan Artan / İstanbul, 21Aralık (DHA) - Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) doğaz gaz ve elektrik piyasalarında idari para cezalarını yüzde 23.73 artırdı. 

EPDK\'nın, elektrik, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ile ilgili 2019 yılından itibaren uygulanacak idari para cezaları Resmi Gazete\'de yayımlandı. Kurumun yayımladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği\'nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak 1 Ocak 2019 yılından geçerli olmak üzere cezalar yüzde 23.73 artırıldı. Petrol Piyasası Kanununun 19\'uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları 1,776,799 TL, 1,510,278 TL, 621,878 TL, ton başına 350 TL, 2,660 - 124,373 TL oldu.

Elektrik piyasasında idari para cezaları şöyle;

Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hâllerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkânının verilmemesi hâllerinde, on beş gün içinde bilgilerin doğru olarak verilmesi veya inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere, 888,397 Türk Lirası idari para cezası verilir.

Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına ve talimatlara aykırı hareket edildiğinin saptanması hâlinde, aykırılığın niteliğine göre aykırılığın otuz gün içinde giderilmesi veya tekrarlanmaması ihtar edilir ve yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettiren veya tekrar edenlere 888,397 TL idari para cezası verilir.

Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine aykırılık yapılmış olduktan sonra niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmayacak şekilde aykırı davranılması durumunda ihtara gerek kalmaksızın 888,397 TL idari para cezası verilir.

Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü sırasında, lisans verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans verilmesini etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi hâlinde, 1,421,438 TL idari para cezası verilir. Anılan gerçek dışı belge veya yanıltıcı bilgi veya lisans şartlarındaki değişikliğin düzeltilmesinin mümkün olmaması veya otuz gün içinde düzeltilmesi için yapılacak yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlerin lisansı iptal edilir.

 Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması hâlinde, otuz gün içinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar edilir. Yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere 1,599,117 Türk Lirası idari para cezası verilir.

Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması hâlinde, on beş gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhte faaliyetin durdurulması ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere 1,776,799 TL  idari para cezası verilir.

Doğalgaz Piyasası Kanunu\'nda idari para cezaları şöyle;

Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkânının verilmemesi hallerinde, 911,225 TL idarî para cezası verilir

Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edildiğinin saptanması halinde, 781,046 Türk Lirası idarî para cezası verilir ve otuz gün içinde aykırılığın giderilmesi ihtar edilir.

 Lisans veya sertifika genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine getirilmediğinin saptanması halinde, 911,225 Türk Lirası idarî para cezası verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi ihtar edilir.

Lisans veya sertifika müracaatında ve bunların verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans veya sertifikada öngörülen hususları etkileyecek şartlardaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi halinde,1,301,750 Türk Lirası idarî para cezası verilir ve otuz gün içinde düzeltilmesi ihtar edilir.

Lisans müracaatı sırasında iştirak ilişkisi konusunda yanıltıcı bilgi verilmesi veya faaliyet süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde, 1,301,750 Türk Lirası idarî para cezası verilir ve otuz gün içerisinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar edilir.

Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde, 1,562,103 Türk Lirası idarî para cezası verilir ve on beş gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhe faaliyetin durdurulması ihtar edilir.

Lisans veya sertifikanın verilmesine esas olan şartların, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ortadan kalktığının saptanması halinde lisans veya sertifika iptal edilir. Ancak, bu şartların baştan mevcut olmadığının saptanması halinde ise lisans veya sertifikanın iptali yanında ayrıca 1,562,103 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir