Ekonomi

Ekonomik güven endeksi Ekim'de yüzde 4.8 geriledi

İstanbul, 31 Ekim (DHA) – Ekonomik güven endeksi Eylül’deki 71 puan düzeyinden Ekim’de yüzde 4

31 Ekim 2018 13:06

İstanbul, 31 Ekim (DHA) – Ekonomik güven endeksi Eylül’deki 71 puan düzeyinden Ekim’de yüzde 4.8’lik bir düşüşle 67.5’e geriledi.
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması, genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşten kaynaklandı.
Ekim ayında tüketici güven endeksi 57.3 düzeyine, hizmet sektörü güven endeksi 75.7 düzeyine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 87 düzeyine geriledi.
Ekim ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise 91.1’e ve inşaat sektörü güven endeksi 58.7’ye yükseldi.
Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan Ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.
 Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor.
Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.
Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.  (Tablo ve Grafik)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir