Yaşam

Eğitimde Türk kadınının adı yok

Türk kadını AB ve OECD ülkelerindeki hemcinsleri ile kıyaslandığında eğitimde onların çok gerisinde. Özellikle yükseköğretime ulaşmada Türkiye'de kadınları

05 Kasım 2008 02:00

Türk kadını AB ve OECD ülkelerindeki hemcinsleri ile kıyaslandığında eğitimde onların çok gerisinde. Özellikle yükseköğretime ulaşmada Türkiye'de kadınların durumu çok parlak değil.

25-64 yaş arasındaki her 100 kadından ancak 8'i yükseköğretime ulaşma şansını yakalıyor. Hükümetin 2009 Programı'nda, eğitim alanında mevcut durum anlatılarak, hedeflere yer verildi. Türkiye'de 25-64 yaş arası kadın-erkek nüfusunda ortaöğretimi bitiremeyenlerin oranı 71 iken, OECD ve AB ülkelerinin ortalaması yüzde 31 düzeyinde. Türkiye'de yükseköğretim düzeyinde eğitim alanların oranı yüzde 10 iken bu oran OECD ülkelerinde yüzde 27, AB ülkelerinde ise yüzde 24.

Cinsiyette eşitlik

OECD ve AB ülkelerinde eğitimde cinsiyetler arasında düzgün bir dağılım görülürken, Türkiye'de kadınlar aleyhine bir durum söz konusu. Kadınların yüzde 77'sinin eğitim seviyesi ilköğretim ve altında.

Türkiye'de erkeklerin yüzde 21'i ortaöğretim, yüzde 12'si yükseköğretim mezunu. İlköğretimden mezunların içinde kızların oranı Türkiye genelinde yüzde 46.4. Bu oran en düşük yüzde 32.1 ile Muş'ta. Zorunlu eğitime katılamayan 190 bin çocuktan 157 bini kız, 33 bini erkek. Yani 5 çocuktan 4'ü kız. Programda kız çocuklarının aleyhine durumun değişmesine ve okul terklerinin önlenmesine yönelik önlemlerin alınacağı, 10 ilde kız çocukları için pansiyon kapasitesinin artırılacağı belirtildi.