Sağlık

Eczanelerin ilaç reklamı yapması yasaklandı

Sağlık Bakanlığı, eczane vitrinlerinde ilaçla ilgili promosyon ve reklama dayalı ifadelere yer veren eczacıları uyardı

15 Aralık 2012 15:40

Sağlık Bakanlığı, eczane vitrinlerinde ilaçlarla ilgili promosyon ve reklama dayalı ifadeler yer almasının ilaçları övme, reklamını yapma yasağına aykırı olduğunu belirterek, eczaneleri uyardı.

Oktay Ensari'nin Dha'da yer alan haberine göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca, Türk Eczacılar Birliğine, tüm üyelerine duyurması amacıyla gönderilen yazıda, eczane vitrinlerinde ilaçla ilgili promosyon ve reklama dayalı ifadelere yer veren eczacılar hakkında deontoloji kurallarına göre, Sağlık Müdürlüklerince işlem yapılacağına dikkat çekilerek, şöyle denildi.

 

'Reklama dayalı ifadeler derhal sonlandırılmalı'

 

“Kuruma ulaşan şikayetler ve yerinde yapılan denetimlerde saptandığı üzere, eczane vitrinlerinde ilaçla ilgili promosyon ve reklama dayalı ifadelerin yer aldığı, eczacıların, eczacılık hizmetlerini yürütürken mesleki etik ilkelere uygun davranması gerektiğinden diğer eczaneler aleyhine rekabeti bozucu yöndeki ilaçta promosyon ve reklama dayalı uygulamaların, mevzuata uygunsuzlukla birlikte, mesleki açıdan da etik olmayan yönüyle titizlikle dikkat edilmesi gereken bir konu olduğu, bu tür uygulamaların 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 13'üncü maddesinde düzenlenen, ilaçları övme, reklamını yapma ve bunlara sahip olmadıkları özellikler atfetme yasağına aykırılık teşkil ettiği belirtilmektedir.

Bilindiği gibi başta 1262 sayılı Yasa olmak üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü ve Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ilaçla ilgili promosyon ve reklam yapılmasını yasaklamaktadır. Eczane vitrinlerinde ilaçla ilgili promosyon ve reklama dayalı ifadelere yer veren eczacıların uygulamalarını derhal sonlandırmaları gerektiği, bu şekilde faaliyet gösteren eczacılar hakkında deontoloji kurallarına aykırı olan fiilleri için bağlı bulundukları Sağlık Müdürlüklerince işlem yapılacaktır.’’