Yaşam

ECPAT'ın Türkiye ağı büyüyor

Çocuk fuhuşunu ve çocuk pornografisini ortadan kaldırmak için küresel çapta örgütlenen ECPAT'ın Türkiye ayağı yeni STK'ların katılımıyla büyüyor

16 Eylül 2008 03:00

ECPAT (ÇOCUK FUHUŞUNA, PORNOGRAFİSİNE ve CİNSEL AMAÇLI ÇOCUK TİCARETİNE SON), çocuk fuhuşu, çocuk pornografisi ve cinsel amaçlı çocuk ticaretini ortadan kaldırmak için bir araya gelmiş küresel çapta kuruluşlar ve bireyler ağı olarak giderek genişliyor. ECPAT, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne bağlı olarak çalışmalarını yürütüyor. 
 
ECPAT Uluslararası, Türkiye’de ilk çalışmasını 2004 yılında Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği ile birlikte ülke bazında bir durum analizi araştırmasıyla yapmıştı. Ortaya çıkan sonuçlar ECPAT'’ın Türkiye'de bir ağ oluşturulması yönündeki fikrini güçlendirmişti. Daha sonra ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı yuvarlak masa toplantıların da durum değerlendirmesi yapmıştı. 5 Nisan 2007 tarihli İstanbul toplantısında 1 yıllık çalışma planı çıkarılmış ve çalışmalara hız kazandırılmıştı..Ağ'in oluşturulması aşamasında mutabakat metni hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştı. Uluslarası Çocuk Merkezi'nin ECPAT ile yaptığı işbirliğiyle sekretaryasını üstlendiği ağ kurma çalışmalarına Ulusal Koordinatör Şahin Antakyalıoğlu kolaylaştırıcılık yapıyor.

ECPAT Türkiye Ağı Üyeleri

Ankara Barosu,
Ankara Girişimci ve Sanayici İş Kadınları Derneği,
Batman Barosu,
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği,
Dostlar Dayanışma Derneği,
Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği,
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalişmaları Birimi,
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı,
Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği,
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı,
Türkiye Gençlik Federasyonu ,
Türkiye Gençlik Birliği Derneği,
Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği,
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği  ETİKETLER

sivil toplum