Dünya

Dünyanın en cömert ülkeleri anketinde 146 ülke içinde Türkiye 132'inci sırada

Dünya genelinde her 10 kişiden dördü ihtiyacı olan bir yabancıya ya da tanımadıkları birine yardımcı oluyor

12 Aralık 2018 21:36

Araştırma şirketi Gallup'un "Dünyanın En Cömert Ülkeleri" araştırmasında, Türkiye 146 ülke arasında 132'inci oldu. Şirketin her yıl yaptığı ankette insanların, tanımadıkları ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunma, zaman ayırma ve yardım etme eğilimleri değerlendiriliyor.

2017'de gerçekleştirilen Gallup'un anketinde sorulan üç soru şöyle;

Son bir kaç ay içinde,

  • Bir hayır kuruluşuna para bağışladınız mı?
  • Bir kuruluşta gönüllü çalışma yaptınız mı
  • İhtiyacı olan bir yabancıya ya da tanımadığınız birine yardım ettiniz mi?

Şirket bu sorularla bireylerin topluma olan bağlılıklarını ölçmeyi amaçladıklarını söylerken, sorulara alınan yanıtlar üzerinden bir sivil topluma katılım endeksi oluşturuldu.

Bu endekste sırasıyla Endonezya, Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD ilk sıraları alırken, Türkiye 132'inci oldu.

Son üç sıradaysa, Çin, Yunanistan ve Yemen bulunuyor.

Gelir düzeyi ve sivil topluma katılım ilişkisi

Şirketten yapılan açıklamada, insanların bu sorulara verdikleri yanıtlarla, kişi başına düşen milli gelir, uzun süreli işsizlik ve sağlık harcamaları gibi dış ekonomik faktörler arasında güçlü bir bağ olduğu da vurgulandı.

Ancak kişi başına düşen gelir ve sivil topluma katılım endeksi arasındaki bağ güçlü olsa da, en çok sivil topluma katılan ülkeler her zaman en müreffeh ülkeler olmuyor.

Alt orta gelir seviyesindeki Endonezya endekse birinci sırayı alırken, Myanmar ve Kenya gibi ülkelerde listeye üst sıralardan girdi.

Araştırma, 2017'de 146 ülkedeki 153 bin kişiyle yapılan görüşmelerle oluşturuldu.

Elde edilen sonuçlara göre dünya genelinde her 10 kişiden dördünden fazlası (yüzde 43) ihtiyacı olan bir yabancıya ya da tanımadıkları birine yardımcı olduklarını söyledi. Yüzde 27'lik daha düşük bir oran para bağışı yaptıklarını belirtirken, katılımcıların yüzde 18'i gönüllü çalıştıklarını vurguladı.