Yaşam

Dünya nüfus raporu açıklandı

BM Nüfus Fonu (UNFPA), 2008 yılı 'Dünya Nüfusunun Durumu Raporunu' açıkladı.

13 Kasım 2008 02:00

BM Nüfus Fonu (UNFPA), 2008 yılı "Dünya Nüfusunun Durumu Raporunu" açıkladı.

UNFPA'nın 1978'den bu yana her yıl yayımladığı raporda, insan haklarına ve din, dil veya ırklar arasında herhangi bir ayrım yapmadan temel özgürlüklere saygı duyulmasının gerekliliğine dikkat çekiliyor.

Genel olarak insan haklarının, özelde de kadının haklarının geliştirilmesinde kültür duyarlı yaklaşımın öneminin vurgulandığı raporda, ancak kültürel gerçeklerin bilinmesi aracılığıyla "namus cinayetleri ile savaşılacağı", "kadına ya da gençlere karşı uygulanan her türlü ayrımcılıkla mücadele edilebileceği", "üreme sağlığı ile ilgili hizmetlerden herkesin faydalanmasının sağlanabileceği" belirtiliyor.

Raporda ayrıca, dünya genelinde insan haklarının geliştirilmesinin gerekliliği ve "kültürel duyarlılığın" ülkelerin gelişimindeki önemi vurgulanıyor.

UNFPA her kadının, erkeğin ve çocuğun sağlıklı ve eşit fırsatlara sahip bir yaşam hakkını savunan uluslararası bir kalkınma kuruluşu.

UNFPA, yoksulluğun azaltılması ve her gebeliğin istenen bir gebelik olduğundan, her doğumun güvenli bir ortamda gerçekleştiğinden, her gencin HIV/AIDS'ten uzak bir yaşam sürdüğünden ve her kıza ve kadına itibar ve saygı gösterildiğinden emin olunması amacıyla geliştirilen politika ve programlarda nüfus verilerinin kullanılması için ülkelere destek veriyor.

ETİKETLER

sivil toplum