Yaşam

Dünya dillerinin yüzde 57'sinde cinsiyet belirten zamir bulunmuyor

Dünya Dil Yapıları Atlası’na göre kelimelerin cinsiyetçi saiklerle türetildiği diller tüm diller arasında yüzde 43'lük bir paya sahip

16 Ekim 2014 22:17

Dillerin taşıdığı cinsiyetli kelimeler uzun yıllardır tartışılıyor. Kimi kelimelerin cinsiyetçi saiklerle türetildiği ifade edilirken, kimi kelimeler doğrudan bir cinsiyeti işaret ediyor. Dünya dillerinin yüzde 57'sinde ise cinsiyet içeren bir zamir bulunmuyor.

Ayrıntılı olmasına karşın o kadar da kapsamlı olmayan Dünya Dil Yapıları Atlası’nda her bir nokta, bir dili temsil ediyor. Beyaz noktalar, cinsiyet bilgisi içeren zamirlerin bulunmadığı dilleri gösteriyor. Örneğin, İngilizce’deki gibi “he” ya da “she” yok. Bu dillerde yalnızca, “kişi” (veya “o”) anlamına gelen, cinsiyet bilgisi içermeyen bir kelime bulunuyor.

Renkli noktalarsa cinsiyet bilgisi içeren zamirlere sahip dilleri gösterse de aşağıda da belirtildiği üzere bu zamirlerin de çeşitleri var. Şemada gösterilen dillerin büyük bir kısmında (%57’sinin) cinsiyet belirten zamirlerin kullanılmadığını görüyoruz.

Mavi yuvarlak noktalar (18 adet); 1., 2. ve 3. şahısların

Kırmızı yuvarlak noktalar(42 adet); 3. tekil ve çoğul şahısların

Pembe yuvarlak noktalar(61 adet); 3.tekil şahsın

Mavi kare noktalar(2 adet); 1. ve 2. şahısların

Pembe kare noktalar(1 adet); 3. çoğul şahsın 

Beyaz yuvarlak noktalar ise(254 adet); hiçbir zamirin cinsiyet belirlenimi almadığı dilleri ifade ediyor.