Gündem

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde cezaevi çağrısı

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi ve CHP’li vekiller: Çocuk Cezaevleri kapatılsın

21 Kasım 2014 12:35

30 bileşenden oluşan Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi, "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde CHP milletvekilleriyle TBMM önünde ortak bir basın açıklaması yaptı. Türkiye’nin 4 Nisam 1995’de onayladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden doğan sorumluluklar hatırlatıldı. CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, “Ülkemizde çocuklar için cezaevleri, ıslah mekanı olmaktan çıkmış, işkence mekanları haline gelmiştir” dedi. İzmir Milletvekili Rıza Türmen de, “Bugün, dünya çocuk hakları günü. Güvenliği sağlanamayan, doğru dürüst beslenemeyen, eğitim alamayan, cezaevlerinde işkence ve kötü muameleye tabi tutulan sokaklara itilen, cinsel istismara uğrayan çocukların günü” açıklaması yaptı.

CHP Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Sena Kaleli, Hülya Güven, Musa Çam, Rıza Türmen, Ayşe Eser Danışoğlu, Nurettin Demir, Özgür Özel, Kadir Gökmen Öğüt’ün katıldığı basın açıklamasında Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi, çocuk tutukluluğuna son verilmesinin, çocuk cezaevlerinin kapatılmasının ve çocukların özgürlüklerinin kısıtlandığı alanların sivil toplumun denetimine açılması gerektiğini belirtti.

En büyük sıkıntının daha suç işleyip işlemedikleri belli olmayan çocukların tutuklu olarak ağır koşullarda yaşamak zorunda bırakılmalarını belirten Sena Kaleli “Ülkemizde çocuklar için cezaevleri, ıslah mekanı olmaktan çıkmış, işkence mekanları haline gelmiştir. Devlet suça itilmiş çocuklara sahip çıkmak zorundadır. Cezaevleri, çocuğun toplumla barışık, kişilik, sosyal ve kültürel gelişimi açısından, hapishaneler son derece zararlı mekanlardır. Cezaevleri çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçmemekte, tahliye edildikten sonra çocuklar suç işlemeye devam etmektedir. Suça sürüklenen çocukların ıslahı edilmesi, eğitimlerine ara verilmemesi ve toplumsallaşmalarının sağlanması, uluslararası hukukun ve modern aklın gereğidir. Çocuk cezaevleri olmamalı, yerlerine ıslahevleri kurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ayşe Eser Danışoğlu: “Pedagoji derneğinin de belirttiği gibi çocukların en temel hakkı, ‘çocuk olma’ hakkıdır. Geliştirilen sistemler, alınan kararlar ve söylemler en çok çocuğun çocuk olma hakkını ihlal etmektedir.”

Rıza Türmen: “Bugün, dünya çocuk hakları günü. Güvenliği sağlanamayan, doğru dürüst beslenemeyen, eğitim alamayan, cezaevlerinde işkence ve kötü muameleye tabi tutulan sokaklara itilen, cinsel istismara uğrayan çocukların günü.”