Yaşam

Dünya Bankası'ndan sivil topluma destek

Dünya Bankası’nın Türkiye'de uyguladığı Sivil Toplum Fonu Programı kapsamında başarılı sivil toplum örgütlerine mali destek sağlanacak.

26 Aralık 2008 02:00

Dünya Bankası’nın Türkiye'de 8 yıldır uyguladığı Sivil Toplum Fonu Programı, 2009 yılında da devam edecek. Başarılı projelere 5 bin dolar destek verilecek fon için son başvuru tarihi 27 Şubat 2009.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi, merkezi Washington DC’de bulunan Kalkınma Hibesi Girişimi bünyesinden sağlanan kaynaklarla son sekiz yıldır (daha evvel Küçük Hibeler Programını olarak bilinen) Sivil Toplum Fonu Programı’nı uygulamaktadır.

Program 2009’de de Türkiye’de 9. kez uygulanacak ve sosyal konularda aktif olan ve Kadın konusunda proje sunabilecek kapasitedeki Sivil Toplum Kuruluşlarına 5,000 Amerikan Dolarına varan miktarlarda hibe verilecektir.

Hibeler STK’ların yürüttüğü küçük ölçekli kadına yönelik tasarlanan projelerine verilecektir. Bu yılın teması: “Kadın Gruplarının ve Kadının Güçlendirilmesi için Vatandaş Katılımı” olarak belirlenmiştir. Amaç kadının ve/veya kadına yönelik çalışan grupların, kalkınma konusunu sahiplenmelerini sağlamak, bu amaçla projeleri vasıtasıyla kamu sektörü ile iletişime geçerek katılım ve sosyal sorumluluk mekanizmalarını güçlendirmeleridir.

Bu yılki Sivil Toplum Fonu Programına Kadın konusunda proje başvurusunda bulunmak isteyen STK’lar, aşağıdaki linklerde tüm ayrıntılı bilgilere ulaşabilir.

Doldurulması gereken ve istenilen belgelerle birlikte aşağıda belirtilen adrese posta yoluyla gönderilecek (e-mail ve faks kanalıyla gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır) başvuru formunu ilginize sunuyoruz. Başvuru için son tarih, 27 Şubat 2009’dur.

Dünya Bankası Turkey Ofisi

Uğur Mumcu Caddesi

MNG Binası No: 88 Kat:2 GOP Ankara

Kimler Müracaat Edebilir?

Türkiye‟ de kurulu olan ve kalkınma ve/veya kadın konularında çalışan sivil toplum kuruluşları hibe için müracat edebilirler.

Sivil toplum kuruluşları saygın bir yere sahip olmalı, toplum içerisinde başarıları ile tanınmalı ve mali açıdan güvenilir geçmişe sahip olmalıdır.

Program tarafından daha önce desteklenmemiş kuruluşlara öncelik verilecektir (kuruluşlar beş yıl süre içerisinde Sivil Toplum Fon Programından üç kereden fazla yararlandırılamaz).

Hangi Tür Faaliyetler Desteklenmektedir?

Sivil Toplum Fon Programı, birinci hedefi toplumsal katılımı olan faaliyetlere öncelik vermektedir. Proje Önerileri şu konuyla ilgili olabilir: “Kadının Güçlendirilmesi ve Kadına yönelik politika ve faaliyetlerinin arttırılmasını hedefleyen öneriler”.

Verilen Hibe Tutarı Nedir?

Hibeler Proje başına 5.000$‟ dır. Sivil Toplum Fon Programı bir faaliyet için önerilen bütçenin nadiren yarısından fazlasını karşılar, ve daha ziyade bu kredinin diğer kaynaklardan sağlanan gelirleri desteklemesi tercih edilir. Müracaatta bulunan kuruluşlardan, Dünya Bankası hibesinin diğer bağış sahiplerinden sağlanan gelirleri nasıl artırabileceğini açıklamaları istenir. Bir kurum/ kuruluş birden fazla proje başvurusunda bulanabilir.

Hibe için Nasıl Müracaat Edilir?

Müracaat Formu‟na Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi web sitesinde ulaşılabilmektedir.

www.worldbank.org.tr Sivil Toplum Fon Programı Komitesi yılda yalnızca bir kez seçim yapar. Müracaat sahiplerinin, müracaat formlarını teslim etmeden önce kriterleri ve formu dikkatlice okumaları tavsiye edilir.

Hibeler, Dünya Bankası Türkiye Ofisinde bulunan Küçük Hibeler Komitesi tarafından dağıtılır. Komitede Dünya Bankası uzmanlarının yanı sıra UNDP, ILO, UNICEF, Avrupa Birliği gibi kurumların da temsilcileri bulunmaktadır. Müracaatlar kriterlere uyulması bakımından değerlendirilir ve elenir. Sivil Toplum Fon Programı tüm müracaatları tam dikkatle inceler. İncelenmenin tamamlanması iki ay sürebilir. Talep sayısının çok yüksek olması nedeniyle, müracaat sahiplerinin Dünya Bankası Ofisine şahsen gelmeleri veya telefonla aramaları tavsiye edilmez.

Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik diğer imkanlara Dünya Bankası web sitesinden ulaşılabilir www.worldbank.org.

ETİKETLER

sivil toplum