Gündem

Dücane Cündioğlu kimdir?

Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan "Çamlıca için yakarış" başlıklı yazısı büyük ilgi gören Cündioğlu, köşe yazarlığına "Son günahım" yazısı ile son vermişti

23 Kasım 2012 13:05

 

Dücane Cündioğlu 1962 yılında Istanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. 2 Nisan 1980’de başladığı yazı hayatına çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayınlayarak devam etti. Düşünce hayatının ilk yıllarında Kuran ilimleri ile meşgul olan Cündioğlu yorumbilim (tefsir), dilbilim (belâgat), düşüncebilim (mantık) ve felsefe dersleri verdi. Tarih ve siyasetten sosyal alnadaki bir çok tartışamalara kadar çok farklı sahalardaki çalışmaları ile ilmi araştırmalarına devam etti. 
 
Bu doğrultuda “Bir Siyasi Proje Olarak Türkçe İbadet” (1999) ve “Bir Kur’an Sâiri: Mehmed Âkif ve Kur’an Meâli” (2000) kitaplarını yayınladı. Daha sonraki yıllarda kaleme aldığı “PhiloSopiaLoren” (2004), “Felsefe’nin Türkçesi” (2005), “Düşünce Düşlenir” (2005) gibi eserlerinde felsefede sahip olduğu yeni bir üslubun yanında sosyal meseleleri düşünce hayatımızla irtibatlandırarak yeni yaklaşımlar geliştirmeye çalıştı. 
 
Bunun yanında “Kesf-i Kadim: Imam Gazâlî’ye Dâir” kitabında olduğu gibi modern dönemde islam düşünce geleneğine yaklaşım sorunlarına değinmenin yanında geleneğin yeniden okunmasında yeni bir usül geliştirmeye gayret etti. 2006 yılında Cemil Meriç e dair hazırladığı üç ciltlik çalışmasının yanında felsefe ve tasavvuf sahasında makaleler kaleme aldı. Cündioğlunun düşünce dünyasının izlerini bulduğumuz “Düsünce Düşlenir” (2005), “Daireye Dair” (2007), “Göz Izi” (2007) kitapları yanında tasavvuf sahasında yazdığı eserleri bulunmakadır: “Cenâb-ı Aska Dâir” (2004), “Hz.Insan” (2009).
 
Şubat 1998’ten Şubat 2011 yilina kadar Yeni Şafak Gazetesi`nde köşe yazarlığı yapmış olan Cündioğlu “Ölümün Dört Rengi” isimli eseri ile felsefi kültürün ulaşabildiği çok farklı sahalarda eserlerini kaleme almaya devam etmektedir.