Politika

DTP, sözlü savunacak

Hakkında kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılan Demokratik Toplum Partisi(DTP) sözlü savunmasını yarın Genel Başkan Ahmet Türk yapacak.

15 Eylül 2008 03:00

DTP, Genel Başkan Ahmet Türk, tarafından yarın Anayasa Mahkemesi’ne kapatma davasıyla ilgili sözlü savunma yapacak. Savunmada, Venedik Kriterleri'ne vurgu yapılacak ve DTP'nin, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerin odağı olmadığı ifade edilecek.

AKP hakkında açılan kapatma davasının gölgesinde kalan DTP davasında sona geliniyor. Hakkında kapatılma istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılan DTP, yarın Anayasa Mahkemesi'ne sözlü savunmasını sunacak.

DTP'nin yapacağı sözlü savunma, Batman Milletvekili Bengi Yıldız başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlandı. Sözlü savunmayı, Genel Başkan Ahmet Türk'ün yapmasına karar verildi. Savunma ekibinde Ahmet Türk'ün yanı sıra Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ile avukatlar Bahri Belen ve Mebuse Tekay yer alacak.

AKP kararları partide umutları arttırdı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, DTP hakkında açıtığı kapatma davasını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerin odağında olduğu, eylemlerin devletin bağımsızlığına aykırılık oluşturduğu gerekçesine dayandırmıştı. DTP'nin son şekli verilen savunmasında, şiddete karışmayan partilerin kapatılmaması üzerinde durulacak. DTP'nin kapatılması durumunda Kürt halkının siyaset zemininden kayacağı, kaos çıkacağı ifade edilecek savunmada, DTP'nin Kürt-Türk kardeşliğinin garantörü olduğu dile getirilecek.

DTP, şiddete ve silahlı eyleme karışmayan partilerin kapatılmaması gerektiğini savunarak, Venedik Kriterleri'ne vurgu yapacak. Kapatma davasında siyasi yasak istenen 300 kişi hakkında açılan davaların büyük bölümünün beraatle sonuçlandığı dile getirilerek, devam eden davalara bakılarak, henüz ortada hüküm yokken Anayasa Mahkemesi'nin kapatma kararı vermesinin hukuki hata olacağı savunulacak.

DTP'nin savunmasında, partinin ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerin odağı olmadığı vurgulanacak. DTP'nin, Kürt sorunun legal yoldan çözümünü savunan bir parti olduğunu dile getirelecek. DTP'nin kapatılmasının, Kürt sorununu şiddet ortamına sürüklemek onlamına geleceğini ifade edilecek. Hak-Par ve AKP hakkında verilen kapatılmama kararı ile Türkiye'nin demokratikleşme noktasında ileri bir aşamaya geçtiğini düşünen DTP'de, bu iki parti hakkındaki kapatılmama kararı, olumlu bir işaret olarak algılanıyor.


Süreç nasıl işleyecek?

DTP'nin sözlü savunmasının ardından, Anayasa Mahkemesi raportörü davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak. Raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekse davalı DTP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Raporun, Anayasa Mahkemesinin 11 üyesine dağıtılmasının ardından, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç toplantı gününü belirleyecek. Üyeler, belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

DTP hakkındaki kapatma davasını 11 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Asıl üyelerden herhangi birinin bulunmaması veya emekliye ayrılması durumunda 4 yedek üyeden en kıdemlisi heyete katılacak. Anayasa'ya göre, bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesi'nin 11 asıl üyesinin en az 7'sinin oyu gerekecek.

ETİKETLER

haber