Ekonomi

Doğalgaz tarifelerine revizyon

Tarife revizyonlarının etkisi cari tarife uygulama dönemi veya sonraki dönemlerine yansıtılabilecek

27 Eylül 2018 13:31

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin tarifelerinde revizyona gidilmesi için gerekli şartlar yeniden belirlendi.

EPDK'nin Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarifeler, ilgili veya diğer mevzuat hükümlerinin tarife revizyonu gerektirmesi, lisans tadillerinin tarifeleri açıkça etkileyebilecek değişikliklere yol açması, mücbir sebep halleri veya bu hallerin sona ermesi, tarifeye esas parametrelerde önemli değişikliklerin meydana gelmesi gibi sebeplerle şirketin talebi üzerine veya EPDK tarafından resen değiştirilebilir.

Ayrıca tarife revizyonlarının etkisi cari tarife uygulama dönemi veya sonraki tarife uygulama dönemlerine yansıtılabilecek.