Gündem

Diyanet Vakfı’na KDV muafiyeti

Vakfa yapılan teslim ve hizmetler için "istisna kapsamındadır" denildi

16 Ekim 2019 08:57

Bütçe büyüklüğü ile dikkat çeken Türkiye Diyanet Vakfı’na sağlanan ayrıcalıklara bir yenisi daha eklendi. “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği”nde yapılan değişiklik ile dev bir bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen tesislerin inşası için Türkiye Diyanet Vakfı’na yapılacak teslim ve hizmetler istisna kapsamına alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği”nde yapılan değişiklik ile genel ve özel bütçeli kamu idarelerine bağışlanan tesislerin inşasına ilişkin istisna kapsamı genişletildi. Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Sayıştay tarafından denetlenmeyen ve 2018 yılına ilişkin faaliyet raporunu henüz yayımlamayan vakfa ayrıcalık sağlayan yeni değişiklik şöyle:

“Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamındadır.”

Yabancılara konut alım teşviki

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”ne göre, KDV uygulamasındaki diğer değişiklikler ise şunlar:

* Yabancılara ve Türkiye’de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde KDV istisnası uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi teşvik kapsamında olacak.

* Belediyeler ve il özel idareleriyle bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden alımında KDV istisnası uygulanacak.

* Ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleriyle KDV istisnası kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin Ar-Ge ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi, ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası kapsamında değerlendirilecek.