Politika

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müsteşarlık oluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapısını yeniden düzenleyen taslağa göre, başkanın sınırsız olan görev süresi, 5 yıl ile sınırlanıyor

25 Ocak 2010 02:00

T24 - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapısını yeniden düzenleyen taslağa göre, başkanlığın statüsü müsteşarlık düzeyine çıkarılıyor, başkanın sınırsız olan görev süresi, 5 yıl ile sınırlanıyor.

Devlet Bakanı Faruk Çelik'in, CHP ve MHP gruplarına sunduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına göre, Diyanet İşleri Başkanı'nın sınırsız olan görev süresi, 5 yıl ile sınırlanıyor. Bir kişi, en fazla 2 kez başkan olarak atanabiliyor, başkanın emeklilik yaşı 65'den 67'ye çıkarılıyor.

Başkan yardımcısı kadrosu, başkanvekilliğine dönüştürülüyor ve başkanvekili sayısı 2 olarak belirleniyor.

Taslakta, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun oluşumu, mevcut haliyle korunuyor.
     
'Sadece dini konularda...'

''Başkanlığın en yüksek karar ve danışma organı'' olarak tanımlanan Din İşleri Yüksek Kurulu, başkanlığın sadece dini konularda en yüksek karar ve danışma organına dönüştürülüyor.

Üyelerinin görev süresi 7 yıldan 5 yıla indiriliyor ve süresi dolanlar yeniden atanabiliyor.

Taslakta, ''İslam dinine mensup farklı dini yorum çevreleri, dini sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlarla'' ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu, bu alanlara ilişkin inceleme, değerlendirme yapabilecek, ilmi toplantılar düzenleyebilecek. Bu alanlara ilişkin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir birim kurulacak.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'nun üye sayısı 9'dan 8'e indiriliyor ve görev süreleri 5 yıl ile sınırlanıyor.

Taslak, hatalı ve eksik basılan Kuranı Kerim'lerin mahkeme kararıyla toplatılmasına da imkan sağlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilat yapısı ve statüsü müsteşarlık düzeyine çıkarılıyor, ana hizmet birimleri, daire başkanlığı yerine genel müdürlük şeklinde teşkilatlanıyor.
    
Müşterek kararname

Dini yüksek öğrenim gören personelin uzmanlaşması amacıyla hizmet içi eğitim vermek üzere Dini Yüksek İhtisas Merkezi açılıyor.

Taslak, başkanlığa, görev alanına giren konularda radyo ve televizyon yayını yapabilme imkanı getiriyor. RTÜK Kanunu'nda da değişiklik yapılarak, başkanlığa, ulusal bazda frekans ve kanalların ücretsiz tahsis edilmesi sağlanıyor.

''Başkanlık müşaviri kadrosu'' adı altında, 15 kadro ihdas ediliyor.

Taslak, daire başkanlarının, 4 yıllık dini yüksek öğrenim görme şartını kaldırıyor. Strateji Geliştirme Başkanı, Destek Hizmetleri Daire Başkanı ve daire başkanları, hizmetin gerektirdiği 4 yıllık yüksek öğrenim görecek. Diğer yöneticiler için aranan 4 yıllık dini yüksek okul şartı korunuyor.

Seçimlere katılan, ancak aday gösterilemeyen veya seçimi kaybeden personel, eski görevine dönemeyecek, kazanılmış haklarına uygun bir kadroya atanacak.
    
Uzman ve Başvaizlik geliyor

İl müftüleri ve 4 yıllık dini yüksek öğrenim gören daire başkanları, başkanlık vaizliğine atanacak.

Başkanlıkta, kariyer meslek niteliğinde Diyanet İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı istihdam edilebilecek.

Aday Tespit Kuruluna, il müftülerinin tamamı, ihtisas merkezleri müdürleri katılabilecek, başimam ve başvaizler de kurulda temsilci bulundurabilecek.

Başkan Vekilleri ve Teftiş Kurulu Başkanı, bakan onayı yerine, müşterek kararnameyle atanacak.

Taslak, vaizleri, ''uzman vaiz'' ve ''başvaiz'' şeklinde kariyer basamaklarına ayırıyor. Bu sistem, Kuran kursu öğreticileri, imam-hatipler ve müezzinler için de getiriliyor.

Kuran kursu öğreticilerinin, öğretmenler gibi öğretim yılına hazırlık ödeneği alması sağlanıyor.

Başkanlık teşkilatının her kademesinde din hizmetlerini yürüten personel, görevleri nedeniyle işledikleri suçlarda Türk Ceza Kanunu uygulaması açısından kamu görevlisi sayılacak, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

ETİKETLER

haber