Politika

'Diyalog Grubu'ndan milletvekillerine dokunulmazlık çağrısı: Demokrasiden ayrılmayın, "Hayır" oyu verin

"Terörle mücadele' konusu öne çıkartılarak muhalefeti susturmaya çalışıyorlar"

20 Mayıs 2016 15:39

Aralarında Tarhan Erdem, Cengiz Aktar, Sebahat Tuncel, Oya Baydar ve Zülfü Livaneli'nin de bulunduğu  'Diyalog Grubu', dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin yapılacak oylama öncesinde yazılı bir açıklama yaptı. "Milletvekillerine açık çağrı" başlığıyla yayınlanan açıklamada, "Dokunulmazlıklarla ilgili Cuma günü yapılacak son oylama, ülkenin geleceği ve toplumsal barış açısından kritik öneme sahiptir. Salı günkü oylamada, 'Hayır' oyu veren milletvekillerinden diğer beklentimiz ise, önergeyle ilgili tereddütleri olan milletvekilleri ile görüş alışverişi yaparak, konunun hassasiyetini anlatmaları ve önergeye red oylarının artmasını teşvik etmeleridir" ifadeleri kullanıldı.

Altan Öymen, Akın Birdal, Ali Haydar Konca, Beyza Üstün, Binnaz Toprak, Cengiz Aktar, Gencay Gürsoy, Gülseren Onanç, Hasip Kaplan, Hüsnü Okçuoğlu, Levent Tüzel, Melda Onur, Oya Baydar, Özgür Mumcu, Rıza Türmen, Rona Aybay, Salman Kaya, Sebahat Tuncel, Süleyman Çelebi, Tarhan Erdem, Ufuk Uras, Ziya Halis ve Zülfü Livaneli'den oluşan "Diyalog Grubu", anayasa değişikliğiteklifi oylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Teklife 'hayır' oyu kullanan milletvekillerinin demokratik bir duruş sergilediği" ifade edilen açıklamada, "Diyalog Grubu olarak milletvekillerimizden dileğimiz, ülkemiz ve toplumsal barışımız için hayati önem taşıyan bu kararda demokrasi ve anayasadan ayrılmamalarıdır." görüşüne yer verildi.

"Milletvekillerine açık çağrı" başlığıyla yayımlanan açıklama şöyle: 

"Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde Anayasa Değişikliği öngören kanun teklifinin TBMM'inde oylanması sırasında söz konusu önergeye "hayır" oyu kullanan tüm milletvekillerimizi demokratik duruşlarından dolayı kutluyoruz.

"Terörle mücadele" konusu öne çıkartılarak sunulan kanun teklifinin esas amacı muhalefeti susturmak; iktidarın muhalefet sıralarında görmek istemediği milletvekillerinden bir kısmını TBMM dışı bırakmak; diğerlerini ise aynı yöntemle baskı altında tutmaktır. Salı günkü ilk oylamada, bu önerinin TBMM tarafından doğrudan doğruya kabul edilmesi için yeterli sayıya ulaşılması, bu girişime "evet" demeyen milletvekillerinin kararlılığı sayesinde önlenmiştir.

Dokunulmazlıklarla ilgili Cuma günü yapılacak son oylama, ülkenin geleceği ve toplumsal barış açısından kritik öneme sahiptir.  Söz konusu önerinin sakıncalarını öngören milletvekillerimizin Cuma günkü oylamada da aynı duyarlılığı göstermeleri büyük önem taşımaktadır. Hayır oyu veren milletvekillerinden diğer beklentimiz ise, önergeyle ilgili tereddütleri olan milletvekilleri ile görüş alışverişi yaparak, konunun hassasiyetini anlatmaları ve önergeye red oylarının artmasını teşvik etmeleridir.

Diyalog Grubu olarak milletvekillerimizden dileğimiz, ülkemiz ve toplumsal barışımız için hayati önem taşıyan bu kararda demokrasi ve anayasadan ayrılmamalarıdır"

 

Ne olacak?

 

Hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren anayasa değişikliği teklifi, TBMM'de kabul edildiği tarihte; soruşturmaya, soruşturma ya da kovuşturma izni vermeyen yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, anayasanın "yasama dokunulmazlığı"nı düzenleyen 83. maddesinin, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz" hükmü uygulanmayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde; Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanlığında, TBMM Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi hakkındaki dosyalar, ilgili mercilere iade edilecek.

Düzenleme, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve halk oylamasına sunulması halinde oylanacak.