Sağlık

Diyabet riski şişmanlarda daha fazla

Ailesinde diyabetli olanlar, şişmanlık sorunu yaşayanlar ve doğumda fazla kilo alanlar diyabet riski altında.

16 Şubat 2009 02:00

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Endokrinoloji-Metabolizma ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Baştemir, dünyanın 21. yüzyılda karşı karşıya olduğu önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak tanımladığı diyabetin, 40’lı yaşlardan çocukluk çağlarına kadar inmekte olan bir hastalık olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Baştemir, Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde, halka açık konferanslar dizisi kapsamında diyabet hastalığını anlattı. Diyabetin insülin salgısı, insülinin etkisi veya her ikisindeki bozukluklardan kaynaklanan hiperglisemi ile karakterize, metabolik bir hastalık olduğunu belirten Dr. Baştemir, “İnsülinin mutlak veya göreceli eksikliği veya periferik etkisizliği sonucu ortaya çıkan hiperglisemiye, karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında bozukluklara, damar duvarı değişikliklerine ve hızlanmış damar sertliğine (ateroskleroza) neden olmaktadır” dedi.

Diyabetin, değişik nedenlere bağlı ve değişik komplikasyonlara yol açan, heterojen bir grup karmaşık metabolik bozukluk olduğunu anlatan Dr. Baştemir, şöyle devam etti; “Diyabetin tedavisinde gerek insülin gerekse oral antidiyabetik ilaçların düzenli olarak kullanılması, diyabetli hastaların yaşam sürelerini belirgin olarak uzatmıştır. Bu sebeple, diyabetli yaşam süresinin artmasına bağlı gelişen kronik komplikasyonlar, diyabetin en önemli ölüm ve hastalanma nedenidir. Gelecek 10 yılda diyabetin epidemisi yükselmeye devam edecektir. Değişen yaşam biçimleri, daha uzun yaşam beklentisi ve yüksek Tip 2 diyabet prevelansına (görülme sıklığı) sahip etnik grup ve ırkların hızla çoğalması nedeniyle 2020 yılında dünya genelinde Tip 2 diyabet prevelansı muhtemelen ikiye katlanacaktır.”

Diyabet hastalığı için risk grubunda olanlar hakkında da bilgiler veren Dr. Baştemir, ailesinde diyabetli olanlar, doğum sırasında 20 kilodan fazla alan ya da 4 kilodan daha ağır bir bebek doğuran anneler, 45 yaşın altında, yüksek tansiyonu bulunan, kan yağları yüksek olan ya da şişmanlık sorunu yaşayan kişilerin diyabet için risk altında bulundukları uyarısında bulundu.

Konferans, Doç. Dr. Mehmet Baştemir’in katılımcıların sorularını yanıtlaması ile sona erdi.