Ekonomi

DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan "kamuda tasarruf paketi"ne tepki: İşçiler, emekçiler, emekliler için daha zor günlerin habercisi

14 Mayıs 2024 09:56

T24 Haber Merkezi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı "kamuda tasarruf ve verimlilik paketi"ni eleştirerek, "Paket, IMF’nin ve sermayenin desteğini alarak bu halka daha fazla bedel ödetmeye hazırlananların, adaletsiz politikalarını süsleyip püsleyip paketlemesidir. Bu süslü paket kimseyi kandıramayacak. Gelirde ve vergide adalet mücadelesini büyüteceğiz" dedi.

Çerkezoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı "Tasarrufta da adalet yok" başlıklı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından 'kamuda tasarruf paketi' olarak açıklanan önlemler, işçiler, emekçiler, emekliler için daha zor günlerin habercisi" yorumunda bulundu. 

Arzu Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

"Pakette yandaş müteahhitlere yapılan fahiş ödemeler yok; 'itibardan tasarruf olmaz' diye savunulan lüks saray harcamaları yok; en önemlisi de sermayeye tanınan vergi imtiyazlarına son vermek yok.

Kamuda tasarruf adı altında, hastanede sağlık emekçisinden, okulda öğretmenden, kısacası vergisini ödememize rağmen nitelikli bir biçimde yararlanamadığımız kamu hizmetlerinden tasarruf var.

Kamuda tasarruf adı altında, daha fazla güvencesiz istihdam ve emekliye sefalet var. Ve en kötüsü bu paketi allayıp pullayıp 'bakın biz tasarruf yapıyoruz, sıra işçide, emekçide, emeklide' demeye hazırlanıyorlar.

'Kamuda tasarruf paketi' IMF’nin ve sermayenin desteğini alarak bu halka daha fazla bedel ödetmeye hazırlananların adaletsiz politikalarını süsleyip püsleyip paketlemesidir.

Bu süslü paket kimseyi kandıramayacak!

Gelirde ve vergide adalet mücadelesini büyüteceğiz!"

 

Kamuda Tasarruf Paketi'nde neler var?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pakette yer alan maddeleri açıkladı:

- "Yeni araç satın alma ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Mevcut taşıt kiralama sözleşmeleri izin alınmadan yenilenmeyecek.

- Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını da çok sıkı kural ve izne tabi tutuyoruz. Yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz. Mevcutların sözleşmelerinin sona ermesi gerekecek.

- İhtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış olan taşıtları tasfiye edeceğiz. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.

- Yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları sonlandıracağız. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanmasını süresiz olarak kaldırıyoruz. Mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız. Lojman kiralarını ve sosyal tesis ücretlerini rayiç bedelleri dikkate alarak gözden geçireceğiz.

- Kamu istihdamında birinci husus 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız. Açıktan atama izinleri bütçe kanununda belirlenecek. Destek personel sayısını belli bir program dahilinde azaltmayı hedefliyoruz.

- Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre sadece bir yerden YK ücreti alıyor. YK ücretlerine üst sınır getireceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor, Meclis'in takdirinde olan hususlardır.

- İdari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı çalışmayı başlatıyoruz. Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek, mükerrer yapılanmaları önleyeceğiz.

- Birçok ilimizde HMB'nin defterdarlık ve vergi daireleri var. Etkinlik için bu ikisini birleştireceğiz ve milletimize daha iyi hizmet sunacağız. İki birimi birleştireceğiz.

- Hizmet içi eğitimler kamu tesislerinde yapılacak. Yurt dışı geçici görev harcamalarını sınırlandırıyoruz. Bu kaleme başka ödeneklerden aktarım yapılamayacak.

- Enerji ve atık yönetimi önemli bir alan. Enerjide dışa bağımlılığımızın olduğu malum. Kamuda enerji verimliliğini artıracağız.

- Haberleşme ve iletişim giderlerinde dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidiyoruz. Elektronik yazışmaya geçişi yaygınlaştırıyoruz. Kurumsal arşivleri elektronik ortama taşıyoruz.

- İlk olarak 2024 yılı temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapıyoruz. Devam eden yıllarda kesintili ödeneği baz alacağız. Uluslararası bayramlar hariç gezi ve kokteyl düzenlenemeyecek. Zorunlu haller hariç mobilya, ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Makine ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılamayacak. Kamu alımlarını DMO yapacak.

- Bu sene için deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesintiye gidiyoruz. Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama yatırımı yapılamayacak. Bu sene hiçbir bakanlık ödeneklerini bu çerçevede aşamayacak. Biz kendilerine ilave ödenek vermeyeceğiz.

- 2024 yılında bütçedeki bütün harcama alanlarını gözden geçireceğiz. Verimsiz olanları sonlandıracağız.

- Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz. Yatırım ödeneklerindeki yüzde 15'lik kesintiyi öncelikli alanlara kanalize edeceğiz. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'e ulaşan yatırım projelerini, Kahramanmaraş ve Hatay depremi sonrası planlanan projeleri önceliklendireceğiz."